European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

KETBIO: A novel cluster model to bring KEY ENABLING BIOTECHNOLOGY research closer to markets and society

Opis projektu

Rozwój badań biotechnologicznych poprzez biznes i społeczeństwo

Biotechnologia jest obiecującą technologią, która znajduje zastosowanie w różnych sektorach przemysłu i nauki. Zespół finansowanego ze środków UE projektu KETBIO ma na celu ustanowienie innowacyjnego modelu klastra projektów badawczych w dziedzinie biotechnologii w ramach programu „HORYZONT 2020”. Głównym celem jest wzmocnienie i zaprezentowanie roli i wpływu badań finansowanych przez UE. W ramach projektu badania będą rozwijane poprzez biznes, społeczeństwo i integrację z systemami technologicznymi i społecznymi. Zespół projektu KETBIO będzie również promować tworzenie sieci i wymianę wiedzy między odpowiednimi interesariuszami, stworzy platformy i internetowe grupy robocze poświęcone tematyce badań, handlu i rozwoju oraz innowacji, a także stworzy szkolenia i seminaria internetowe, jak również bibliotekę wykładów w celu wsparcia budowania zdolności. Projekt będzie zachęcał do partnerstwa między podmiotami badawczymi i przemysłowymi / politycznymi.

Cel

This KETBIO project aims at establishing a novel cluster model of biotechnology research projects under HORIZON 2020 to enhance and demonstrate the impact and the outreach of EU funded key enabling biotechnology research. All impact of research is reflected in an appropriate up-take of research outputs through business and society at large as well as through integration into technological and societal systems, the here proposed novel clustering model will thus act as a pivot trajectory to achieve a maximum of these goals for the biotechnology: The proposed cluster will strive to further RTD and innovation through networking and alliance forming and through capacity gains of cluster members. The envisaged clustering of projects and linkage to knowledge transfer activities will allow accelerated industrial exploitation of results through partnering and will maximise impact through exploiting synergies in knowledge transfer and communication. Supporting and coordination activities of KETBIO will lead to the set-up of an actively managed cluster-network of projects facilitating sharing of insights, mutual learning, working group exchange, partnering with industry, dissemination of results and exploring of exploitation pathways.

To reach these goals, KETBIO will
- Actively promote networking and knowledge exchange between research-industry-policy stakeholders
- Establish platforms and online working groups for elaboration on RTD and innovation
- Facilitate capacity building through training, webinars, including a lecture library
- Provide insights, information and interaction through technology review and science intelligence
- Enable partnering between research and industry/ policy partners
- Explore a multitude of exploitation pathways, including dissemination of results to the specialist public and to larger audiences

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-CSA-2017

Koordynator

DECHEMA GESELLSCHAFT FUR CHEMISCHETECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE
Wkład UE netto
€ 233 675,00
Adres
THEODOR HEUSS ALLEE 25
60486 Frankfurt
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hessen Darmstadt Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 233 675,00

Uczestnicy (8)