Skip to main content
European Commission logo print header

Widening the support for large scale uptake of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing

Opis projektu

Wspieranie innowacji cyfrowych wspomagających aktywne starzenie się

Unia Europejska musi stawić czoła wyzwaniom wynikającym ze zmian demograficznych, takich jak wzrost średniej długości życia, między innymi podejmując działania na rzecz aktywnego starzenia się populacji. Finansowany przez Unię Europejską projekt WE4AHA ma na celu wsparcie popularyzacji innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i promowanie ich znaczenia dla aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu. Projekt ten przyczyni się do opracowania scentralizowanych rozwiązań w zakresie obsługi administracyjnej, koordynacji i komunikacji zewnętrznej, skupiając interesariuszy pracujących nad tworzeniem i wdrażaniem trzech działań kierowanych przez UE: planu dotyczącego wprowadzania innowacji na rynek (Innovation to Market, I2M), planu działania dotyczącego transformacji cyfrowej ochrony zdrowia i opieki dla starzejącego się społeczeństwa (Blueprint on Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society) oraz Europejskiego Partnerstwa na rzecz innowacji (EPI) sprzyjających aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. Projekt WE4AHA będzie wspierać opracowanie i wdrażanie planu I2M, weźmie udział w pracach nad planem działania dotyczącym transformacji cyfrowej oraz przyczyni się do konsolidacji grup działania i obiektów wzorcowych w ramach EPI.

Cel

WE4AHA will advance the effective, large-scale uptake and impact of Digital Innovation for Active and Healthy Ageing (AHA), building on a comprehensive set of support and promotion services. Through WE4AHA’s centralised administration, coordination and external communication, the relevant stakeholders will be mobilised to help develop and implement three EU guided activities: Innovation to Market (I2M), Blueprint Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society, and EIP on AHA.
WE4AHA will support the definition and execution of an I2M plan, further development of the Blueprint to drive the policy vision on digital innovation, and the consolidation of EIP on AHA Action Groups and Reference Sites. It will connect demand- and supply-side stakeholders through matchmaking, twinning, assessing innovative interventions using MAFEIP, and fostering engagement and many other support activities. It will leverage additional private and public investments by mobilising a growing number of stakeholders in Europe’s digital health and care and silver economy sectors - industry, public authorities, end users, financial institutions, investors, insurers, and research communities committed to innovate on a large-scale.
WE4AHA will draw on its numerous, strong synergies and links to relevant H2020 R&I actions and other EU and international programmes. The highly interdisciplinary consortium will ensure the proper execution of the work plan by leveraging the partners’ access to expertise and evidence. The consortium composition is an unparalleled matching of partners with strategic competences in health and active ageing and leading experts in policy analysis, research and innovation oriented to business, ICT enabling technologies, stakeholder engagement, communication, dissemination and the multiplier effect. Additional support is provided through a pool of experts and an Advisory Board of key stakeholder organisations with high-level competences in relevant fields.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2017-CNECT-1

Koordynator

FUNKA NU AB
Wkład UE netto
€ 656 705,00
Adres
Tegnergatan 23
111 40 Stockholm
Szwecja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (10)