Skip to main content
European Commission logo print header

DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond.

Opis projektu

Zmiana klimatu i wyzwania dla europejskich wysp

Europejskie wyspy znajdują się na pierwszej linii frontu walki ze zmianą klimatu ze względu na wyjątkowe narażenie na skutki globalnego ocieplenia. Rozdzielczość przestrzenna dostępnych prognoz i niedoskonałe modele gospodarek utrudniały jednak decydentom politycznym podejmowanie skutecznych działań. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SOCLIMPACT wypełni tę krytyczną lukę. Dzięki modelowaniu skutków zmiany klimatu i ich wpływu na społeczeństwa i gospodarki, badacze opracują szczegółowe informacje dla decydentów, praktyków i interesariuszy. W ten sposób zespół przyczyni się do usprawnienia wyceny wpływu zmiany klimatu na gospodarkę, poprawy modelowania ekonomicznego łańcuchów wpływu, a także ułatwienia podejmowanie decyzji dotyczących działań na rzecz klimatu oraz niebieskiego wzrostu. Dzięki pracom zrealizowanym w ramach projektu SOCLIMPACT europejskie wyspy będą dysponowały narzędziami potrzebnymi do budowania odporności i wytyczania zrównoważonej drogi na przyszłość.

Cel

The warming of the climate system is unequivocal and continued emission of greenhouse gases will cause further warming and changes. Islands are particularly vulnerable to Climate Change (CC) consequences but the coarse spatial resolution of available projections makes it difficult to derive valid statements for islands. Moreover, science-based information about the economic impacts of CC in marine and maritime sectors is scarce, and current economic models lack of solid non-market assesment. Policy makers must have accurate information about likely impact chains and about the costs and benefits of possible strategies to implement efficient measures. SOCLIMPACT aims at modelling downscaled CC effects and their socioeconomic impacts in European islands for 2030–2100, in the context of the EU Blue Economy sectors, and assess corresponding decarbonisation and adaptation pathways, complementing current available projections for Europe, and nourishing actual economic models with non-market assessment, by:
• Developing a thorough understanding on how CC will impact the EU islands located in different regions of the world.
• Contributing to the improvement of the economic valuation of climate impacts by adopting revealed and stated preference methods.
• Increasing the effectiveness of the economic modelling of climate impact chains, through the implementation of an integrated methodological framework (GINFORS, GEM-E3 and non-market indicators).
• Facilitating climate-related policy decision making for Blue Growth, by ranking and mapping the more appropriate mitigation and adaptation strategies.
• Delivering accurate information to policy makers, practitioners and other relevant stakeholders.
SOCLIMPACT addresses completely this Work Programme providing advances in the economic valuation of climate-induced impacts, and in climate and economic models, allowing downscaled projections of complex impact chains, and facilitating the resilience capacity of these vulnerable lands.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2017-OneStageB

Koordynator

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Wkład UE netto
€ 742 435,01
Adres
C/ juan de quesada 30
35001 Las palmas de gran canaria
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Canarias Canarias Gran Canaria
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (26)