Skip to main content
European Commission logo print header

Ecosystem for Services based on integrated Cross-sectorial Data Streams from multiple Cyber Physical Products and Open Data Sources

Opis projektu

Potencjał międzysektorowej integracji danych

W obecnej erze cyfrowej integracja i analiza ogromnych strumieni danych stanowi poważne wyzwanie, szczególnie w dziedzinie produktów cyberfizycznych (CPP) o dużej objętości. Coraz pilniej potrzebne są rozwiązania do płynnej integracji i analizy różnorodnych strumieni danych. Finansowany przez UE projekt Cross-CPP zakłada stworzenie innowacyjnego środowiska informatycznego, które pozwoli sprostać temu wyzwaniu. Wykorzystując otwarte źródła danych, zespół projektu chce stworzyć nowe usługi międzysektorowe, które pozwolą na przestrzeganie tajemnic handlowych, prywatności, praw własności intelektualnej i zasad etycznych dzięki zastosowaniu podejścia kontekstowego. Zespół opracuje nowe modele, tworząc ekosystem rynkowy i udostępniając narzędzia analityczne działające w czasie rzeczywistym. Praktyczne zastosowania rozwiązań Cross-CPP obejmują wiele różnych dziedzin. Ogólnym celem projektu jest wsparcie rozwoju wzajemnie połączonych branż.

Cel

The objective is to establish an IT environment for the integration and analytics of data streams coming from high volume (mass) products with cyber physical features, as well from Open Data Sources, aiming to offer new cross sectorial services and focusing on the commercial confidentiality, privacy and IPR and ethical issues using an context sensitive approach. The project addresses cross-stream analysis of large data volumes from mass cyber physical products (CPP) from various industrial sectors such as automotive, and home automation. The business objective of the research is to allow for analyses of such data streams in combination to other (non-industrial, open) data streams and for the establishment of diverse enhanced sectorial and cross-sectorial services. The project will develop: (i) New models for integration and analytics of data streams coming from multi-sectorial CPP, including shared systems of entity identifiers applicable to multi-sectorial CPP (as well as the definition of agreed data models for data streams from multiple CPP aiming at defacto standard; (ii) Ecosystem, including a common Marketplace, and methodology to use such models to build multi-sectorial cloud based services, (iii) Toolbox for real-time and predictive cross-stream analytics, context modelling and extraction, and dynamically changing security policy, privacy and IPR conditions/rules and (iv) set of services such as services based on a combination of data streams from home automation and (electrical) vehicles to provide enhanced local weather forecast and predict and optimise energy consumptions in households. The project will build upon the results from past and current projects, where results from the project AutoMat, addressing services developed based on data streams from vehicles, will be used as a basis for further development aiming to extend it to integrated, cross-sectorial data streams analytics.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2017-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH
Wkład UE netto
€ 610 951,25
Adres
Wiener strasse 1
28359 Bremen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bremen Bremen Bremen, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (8)