Skip to main content
European Commission logo print header

Women’s movements and gestational surrogacy: engaging, debating and policy making

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na złożoność zagadnienia macierzyństwa zastępczego

Macierzyństwo zastępcze pozostaje tematem debat i sporów zarówno wśród ekspertów zajmujących się problemami z płodnością, jak i wśród społeczeństw Unii Europejskiej i państw trzecich. Ruchy kobiece, które wywierają wpływ na kształtowanie polityki reprodukcyjnej, często mają zróżnicowane poglądy na temat tego zagadnienia. Niektórzy postrzegają tę praktykę jako przykład uprzedmiotowienia kobiet i dzieci, z kolei inni widzą w niej szansę na upodmiotowienie i wsparcie kobiet pochodzących z uboższych państw. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu WoMoGeS przygląda się działaniom i politykom dotyczącym macierzyństwa zastępczego we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych, które stanowią przykład państw rozwiniętych, a także w Indiach i Meksyku, które są przykładami państw rozwijających się. Dzięki analizie porównawczej tych studiów przypadków, zespół badaczy zamierza opracować ramy diagnostyczne, prognostyczne i motywacyjne stosowane przez ruchy kobiece.

Cel

Gestational surrogacy (GS) is transnational practice of assisted reproduction increasingly undergone by European citizens in Member States and Third Countries. Women’s Movements (WMs), primary actors in policies on human reproduction, understand GS either as a form of commodification of women and children, or as an empowering opportunity for women in poor countries. WMs are forging alliances with other stakeholders (LGBTQI, pro-life, and private actors) to influence decision makers to abolish or to regulate GS. WoMoGeS analyzes the ‘politics of signification’ on GS of WMs in 2 developed countries, US, and Italy, and 2 developing countries, India and Mexico, to reveal variety of diagnostic, prognostic and motivational frames, their policy demands and strategic alliances across different social contexts, and the interplay between discourses and policy making at country-level and transnationally. By carrying out a comparison of 4 context-specific case-studies and engaging WMs and GS stakeholders, this project aims to hinder the risk that GS activism reproduces the same polarizing dynamics as in the debate on prostitution, and the risk that WMs’ perspectives in developing countries, main providers of surrogate mothers, are silenced by more visible WMs in developed countries. WoMoGeS aims to promote dialogue between WMs and GS stakeholders, catalyze European policy making on GS that considers diversity of thought, and to propose mature reflections on assisted reproduction based on scientific information. Training and supervision by top experts on GS at UT and on WMs at LUMSA will enable me to continue skill development started during my PhD on WMs’ contribution to gender-related discourses, strengthen my ability to work across different fields of Sociology, and acquire new competences in Bioethics and comparative social analysis, with the goal to consolidate my profile as sociologist expert in gender studies and critical analysis of social movements' discourses.

æ

Koordynator

LIBERA UNIVERSITA MARIA SANTISSIMAASSUNTA
Wkład UE netto
€ 244 269,00
Adres
Via della traspontina 21
00193 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)