European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mediterranean Gypsies. A forgotten history beyond diaspora, nomadism, marginality in three Western Mediterranean areas of the Spanish Crown (Andalusia, Sicily, Sardinia, 16th- early 18th century)

Opis projektu

Nowe spojrzenie na historię śródziemnomorskich społeczności romskich w erze nowożytnej

W przeszłości śródziemnomorskie społeczności romskie były często przedstawiane jako mniejszość rozproszonych nomadów żyjących na obrzeżach społeczeństw. Takie umniejszające interpretacje opierają się jednak w dużej mierze na represyjnych źródłach instytucjonalnych. Finansowany ze środków działania „Marie Skłodowska-Curie” projekt MediterraneanGypsies ma na celu zmianę perspektywy historycznej poprzez rzucenie nowego światła na dzieje społeczności romskich zamieszkujących tereny Andaluzji, Sycylii i Sardynii w okresie od XVI do początków XVIII wieku. W ramach projektu przeprowadzony zostanie szeroko zakrojony przegląd niepublikowanych współczesnych źródeł, takich jak rejestry celne, akty notarialne i fundusze parafialne, które oferują lepszy wgląd w styl życia grup romskich i ich społeczno-ekonomiczne powiązania ze wspólnotą. Dorobkiem projektu będzie całościowa narracja i bardziej kompleksowe zrozumienie historii Romów.

Cel

Thanks to the collaboration in Leeds between an expert in Gypsy and Italian history (the fellow, Dr Aresu, who will restart his academic career) and a scholar in modern Spanish history (the supervisor, Dr Alonso), MediterraneanGypsies aims at a rethinking of the way the history of Gypsy people has been framed to date. It proposes an innovative interpretative paradigm, which it applies to a specific study case: Gypsy mobility in three Western-Mediterranean areas of the Spanish Crown (Andalusia, Sicily, Sardinia) in the modern era (16th, 17th and early 18th century).
Traditional reconstructions, based mainly on institutional repressive documents (e.g. acts of the Inquisition), have privileged a reductive vision of the Gypsies as a diasporic, nomadic, marginal minority that was relentlessly persecuted. By building on his previous researches, Dr Aresu will analyse instead a broad range of primary sources, mostly unpublished - from custom records to notarial deeds and parish funds -, that he will collect via an extensive archival search in Madrid, Sevilla, Palermo, Cagliari and in the Romani Collection of the University of Leeds. With an interdisciplinary approach that intersects transnational history, micro-history and historical anthropology, the project will investigate the economic and social relations of Gypsy groups both among themselves and with the other residents, scrutinise their articulated relationships with the local and state institutions, and insert their mobility strategies within the broader circulation processes existing throughout the Mediterranean as a whole. A special focus will be on the role of women, in order to challenge the mono-dimensional image of the Gypsy fortune-teller and enchantress.
Beyond its scholarly value, the project will produce and disseminate alternative narratives on Gyspy history, which can potentially counter the worrying anty-gypsyist discourses that still have currency in parts of contemporary European society.

Koordynator

UNIVERSITY OF LEEDS
Wkład UE netto
€ 195 454,80
Adres
WOODHOUSE LANE
LS2 9JT Leeds
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Yorkshire and the Humber West Yorkshire Leeds
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 195 454,80