Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Targeting genetic and epigenetic mechanisms in pediatric sarcomas.

Opis projektu

Mechanizmy genetyczne w patobiologii mięsaków u dzieci

Obecnie stosowane metody leczenia mięsaków, również u dzieci, oferują ograniczone opcje terapeutyczne w porównaniu do innych nowotworów. Dlatego istnieje pilna potrzeba opracowania nowej generacji modeli in vitro oraz in vivo do badań nad mięsakami, które pomogą w lepszym zrozumieniu patobiologii tych nowotworów. Wiele typów mięsaków tkanek miękkich u dzieci posiada podobny mechanizm genetyczny, w którym translokacje chromosomów powodują łączenie się onkoprotein będących siłą napędową tej choroby. Celem finansowanego ze środków UE projektu PedSarc jest wykorzystanie tych genetycznych właściwości mięsaków występujących u dzieci i opracowanie na ich podstawie skutecznych i specyficznych metod leczenia. Badacze wykorzystają technologie CRISPR/Cas9 oraz RNAi do zidentyfikowania kluczowych czynników deregulacji epigenetycznej w przebiegu mięsaka u populacji pediatrycznej i na tej podstawie opracują nowe modele mysie, które będą miały przełożenie na praktykę i pomogą w opracowaniu nowych celów terapeutycznych dla tej choroby.

Cel

Sarcomas are an extremely heterogeneous group of mesenchymal tumors that arise in a multitude of tissues from many different cell types. Several genetic events have been identified in different sarcoma sub-types, but very few models were developed to study their role in tumorigenesis aiming at exploiting them as therapeutic vulnerabilities. As a result, the treatment of sarcoma has extremely limited advancement in therapeutic options compared to other cancers. Therefore, the generation of faithful in vitro and in vivo models for sarcoma research is urgently needed to provide insights into the pathobiology of these tumors and discover novel vulnerabilities in these lethal but yet understudied disease. Many types of soft tissue sarcomas arising in children and young adults have a unifying underlying genetic mechanism, where chromosomal translocations generate fusion oncoproteins that serve as drivers of the disease. Exploiting this genetic simplicity provides an exceptional opportunity to develop effective and specific therapies. My past research has applied cutting edge technology to define epigenetic vulnerabilities associated with the SS18-SSX gene fusion, the defining event in synovial sarcoma (one subgroup of pediatric sarcomas), and to study its chromatin occupancy genome-wide. In this proposal my team will combine a toolbox consisting of CRISPR/Cas9, RNAi technology and expertise in mouse models to systematically elucidate key genetic and epigenetic mechanisms in the pathobiology of pediatric sarcomas. This work will help to understand key players in epigenetic deregulation in pediatric sarcomas, generate new sarcoma models to assist clinical translation, and identify new therapeutic targets for these deadly diseases.

Słowa kluczowe

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM HEIDELBERG
Wkład UE netto
€ 1 499 375,00
Adres
IM NEUENHEIMER FELD 280
69120 Heidelberg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 375,00

Beneficjenci (1)