European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Targeting genetic and epigenetic mechanisms in pediatric sarcomas.

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe narzędzia do lepszego zrozumienia i leczenia mięsaków u dzieci

Finansowany ze środków UE projekt PedSarc pozwolił lepiej zrozumieć procesy molekularne odpowiedzialne za powszechnie występujący nowotwór wieku dziecięcego, oferując nowe cele dla potencjalnych terapii.

Zdrowie icon Zdrowie

Mięsaki to nowotwory złośliwe, które rozwijają się w kościach lub tkance łącznej. Mogą występować u dorosłych, ale częściej zdarza się to u dzieci i młodych dorosłych. „Leczenie tego typu nowotworów wiąże się z wieloma wyzwaniami” — wyjaśnia koordynatorka projektu PedSarc, Ana Banito z Niemieckiego Centrum Badań nad Rakiem. „Po pierwsze, istnieje wiele różnych podtypów. To, co sprawdza się w przypadku jednego podtypu, może nie być odpowiednie dla innego”. Poszczególne podtypy mięsaka są również stosunkowo rzadkie, więc zebranie wystarczającej liczby próbek od pacjentów i ilości danych od dawna stanowi wyzwanie. W rezultacie naukowcom trudno było w pełni zrozumieć szlaki molekularne, które promują rozwój mięsaka. Projekt PedSarc, finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, miał na celu wyeliminowanie tych braków. „Mieliśmy dwa główne cele” — mówi Banito. „Pierwszy to zrozumienie, w jaki sposób specyficzne zmiany genetyczne powodują mięsaka. Drugi — opracowanie bardziej elastycznych modeli mysich, które pozwolą nam przetestować konkretne hipotezy biologiczne i strategie terapeutyczne".

Zidentyfikowano specyficzne zmiany genetyczne

Na poziomie molekularnym w projekcie wykorzystano kilka narzędzi, takich jak narzędzie do edycji genów CRISPR, do badania regulacji i inaktywacji genów. Zespół projektu był w stanie zidentyfikować specyficzne fuzje genów, które mogą odgrywać rolę w rozwoju mięsaków dziecięcych. Projekt osiągnął znaczący przełom dzięki pracy nad specyficznym białkiem, SS18-SSX, które powoduje powstawanie mięsaka maziówkowego, drugiego najczęstszego złośliwego nowotworu tkanek miękkich u dzieci i młodych dorosłych. Banito i jej zespół byli w stanie zidentyfikować molekularne mechanizmy interakcji między białkiem a genem, które umożliwiają mu regulację określonych genów w celu promowania raka. „Celem jest teraz znalezienie sposobu na zakłócenie tej aktywności poprzez zahamowanie interakcji gen-białko” — dodaje Banito.

Sprawdzanie określonych strategii terapeutycznych

Projekt PedSarc koncentrował się również na opracowaniu nowych metod badania mięsaków in vivo. W tym celu opracowano nowy sposób dostarczania wektorów transpozonowych do tkanki mięśniowej myszy. Te fragmenty DNA pośredniczą we wprowadzaniu określonych zmutowanych genów do genomu. Stosując niewielki impuls elektryczny, zespół był w stanie wprowadzać te fragmenty, aby w ten sposób naśladować aktywację fuzji genów w normalnych komórkach, ujawniając, czy i w jaki sposób te fuzje powodują powstawanie mięsaków. „Opracowanie mysiego modelu w ramach tego projektu było szczególnie innowacyjne” —- mówi Banito. „Pozwala nam to szybko przetestować kilka zmian genetycznych u myszy z nienaruszonym układem odpornościowym i potencjalnie wykorzystać je jako model do testowania nowych terapii, w tym immunoterapii. Obecnie przygotowujemy artykuł opisujący te modele i udostępnimy go jako źródło informacji dla społeczności naukowej".

Nowe narzędzia do walki z mięsakiem

Banito uważa, że dwuetapowe podejście projektu — lepsze zrozumienie sposobu, w jaki zmiany genetyczne powodują powstawanie mięsaków, oraz opracowanie bardziej elastycznych modeli mysich — pomogło rzucić światło na sposób powstawania mięsaków. Mamy nadzieję, że w dłuższej perspektywie wyniki projektu doprowadzą do opracowania nowych metod leczenia, które przyniosą korzyści pacjentom. W przypadku mięsaka maziówkowego projekt pomógł już zidentyfikować kluczowy mechanizm molekularny, na który mogą być ukierunkowane nowe terapie. Nowe mysie modele powinny również umożliwić naukowcom przetestowanie znacznie większej liczby strategii terapeutycznych i uzyskanie odpowiedzi na więcej pytań dotyczących mięsaka. „Nasze modele mysie są już wykorzystywane do testowania immunoterapii, planujemy też wykorzystać je w kolejnych badaniach w celu przetestowania dodatkowych strategii terapeutycznych" — podkreśla Banito. „Wciąż jesteśmy daleko od znalezienia metod leczenia dla wszystkich podtypów mięsaka, ale teraz mamy więcej narzędzi, aby sprostać temu wyzwaniu”.

Słowa kluczowe

PedSarc, pediatryczne, mięsak, nowotwory, rak, geny, białko, immunoterapie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania