Skip to main content
European Commission logo print header

SAFETY TESTING IN THE LIFE CYCLE OF NANOTECHNOLOGY-ENABLED MEDICAL TECHNOLOGIES FOR HEALTH.

Opis projektu

Środowisko testowe dla wyrobów medycznych wykorzystujących nanotechnologię

Nanotechnologia jest coraz częściej wykorzystywana w wyrobach medycznych. Tak jak w przypadku wszystkich nowinek technicznych, które znajdują zastosowanie w branży medycznej, konieczne jest przeprowadzenie ostrożnej oceny potencjalnych zagrożeń i korzyści z nią związanych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SAFE-N-MEDTECH powstanie otwarta platforma zapewniająca dostęp do wiedzy fachowej, sieci i usług wymaganych do opracowania wyrobów medycznych i diagnostycznych wykorzystujących nanotechnologię. Platforma SAFE-N-MEDTECH będzie przeznaczona dla firm i laboratoriów. Zapewni ona zintegrowane podejście do oceny kwalifikowalności, zgodności z przepisami, biokompatybilności i właściwości nanomateriałów. Wdrożenie platformy pozwoli przyspieszyć wprowadzanie opartych na nanotechnologii rozwiązań medycznych na rynek.

Cel

Society and clinical practice pose a growing demand on novel biomaterials, ICT, micro and nanotechnologies for innovative medical devices and in vitro diagnostics (Medical Technologies-MTs). In addition to the challenge of time, the new technologies are subjected to other pressing factors such as qualification, regulation, cost, biocompatibility and the need to be applicable worldwide. In the most recent years it is obvious that nano-enabled MTs can be applied in nearly every medical area, with a major presence and increased importance in cancer, regenerative medicine, advanced therapies, neurology, cardiology, orthopaedics, and dentistry. On the other hand, any innovation in the Health sector has to be carefully assessed in terms of risk/benefit ratio. Nano-enabled MTs particularly require careful assessment, since they are complex products group and their technological assessments are still under development. This assessment will be a key pillar for the here proposed Open Innovation Test Bed (OITB)
To address all the aforementioned challenges, the SAFE-N-MEDTECH consortium aims to bring a strong and competitive cooperation to compete in the market for a coordinated OITB for nano-enabled MTs. SAFE-N-MEDTECH will build an innovative open access platform to offer to companies and reference laboratories, the capabilities, knowhow, networks and services required for the development, testing, assessment, upscaling and market exploitation of nanotechnology-based Medical and Diagnosis Devices. This across the whole Life Cycle. This OITB will offer a multidisciplinary and market oriented innovation approach to SME´s, Healthcare providers and Industries for the translation to the market of MTs, based on a deep understanding and knowledge of the material-nanoproperties, their advance use and applications in MTs and other aspects involved in MTs safety (electric compatibility, electromagnetic properties, etc).

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-HUBS-2018

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIAS
Wkład UE netto
€ 157 556,31
Adres
Ronda de azkue,1
48902 Barakaldo
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Bizkaia
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (36)