Skip to main content
European Commission logo print header

AGILE 4.0: Towards cyber-physical collaborative aircraft development

Opis projektu

Wsparcie konkurencyjności europejskiego sektora transportu lotniczego

Aby europejski sektor transportu pozostał konkurencyjny i mógł nadal wprowadzać innowacje, należy dostosować strategie rozwoju do wymogów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dotyczy to w szczególności rozwoju produktów lotniczych, który odbywa się w ramach międzynarodowych i wielodyscyplinarnych procesów. Finansowany przez UE projekt AGILE 4.0 opracuje zintegrowany cyberfizyczny łańcuch dostaw ukierunkowany na bardziej zaawansowane produkty w celu znacznego obniżenia kosztów opracowania samolotów, jak również czasu potrzebnego na wprowadzenie produktów na rynek. Zwiększy on również konkurencyjność branży. Doświadczenia konsorcjum AGILE 4.0 w sektorze pozwolą na zaangażowanie wielu zainteresowanych stron w celu stworzenia realnych planów.

Cel

A major challenge in the transport sector is to make economic growth compatible with sustainability and environmental constraints, while remaining competitive and innovative. The development of aeronautical products is a complex multidisciplinary process with requirements and constraints on the air transport system as a whole, the aircraft, and all the individual components to be produced. A major challenge impeding an efficient and cost-effective design processes is the integration of the various levels of the aeronautical supply chain. Therefore, the aeronautical industry needs to connect all the people, skills and technologies involved in its collaborative, multi-national and cross organizational processes, by means of a digital representation of production systems, supply chains, and seamless operations across diverse disciplines, during the entire life-cycle of the product.

The high level objective of AGILE 4.0 is to bring significant reductions in aircraft development costs and time-to-market through the implementation of an integrated cyber-physical aeronautical supply chain, thereby increasing the competitiveness of the European aircraft industry, from integrators and high-tiers suppliers to SMEs, leading to innovative and more sustainable aircraft products.

AGILE 4.0 targets the digital transformation of main main pillars of the aeronautical supply-chain: design, production and certification and manufacturing.The composition of the AGILE 4.0 consortium and capabilities available enable to address realistic development scenarios integrating multiple stakeholders and covering all the aspects of the development of complex aeronautical systems.

AGILE 4.0 will provide the aircraft industry with a way to model, assess, and optimize complex systems addressing the entire life cycle. The technologies developed will enable stake-holders and actors of the aeronautical supply chain to perform trade-off which have never been possible to model before.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2018-TwoStages

Koordynator

DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Wkład UE netto
€ 638 694,18
Adres
LINDER HOHE
51147 Koln
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 638 694,18

Uczestnicy (17)