Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Solar Energy for a Circular Economy

Opis projektu

Przekształcanie światła słonecznego i dwutlenku węgla w substancje chemiczne

Działanie koordynacyjno-wspierające SUNRISE stanowi projekt naukowo-technologiczny o niezwykle ambitnych celach – jego uczestnicy chcą bowiem wykorzystywać energię słoneczną oraz gazy występujące w atmosferze, takie jak CO2, para wodna i azot, w celu zaoferowania ludzkości zrównoważonej alternatywy dla wysokoenergetycznych paliw kopalnych oraz złożonych procesów syntezy chemicznej. Działanie jest ukierunkowane na opracowanie planu technologicznego i naukowego, który w ciągu 10 lat pozwoli na doprowadzenie technologii produkcji paliw odnawialnych do 9. poziomu gotowości technologicznej (TRL 9) przy jednoczesnym zapewnieniu kosztów na poziomie 0,4 euro za litr. Działanie zakłada także osiągnięcie poziomu TRL 7 przez technologię fotokonwersji atmosferycznego dwutlenku węgla. Celem działania jest opracowanie portfolio nowatorskich technologii pozwalających na przekształcanie nawet do 2 500 ton dwutlenku węgla na hektar rocznie oraz wytwarzanie setek ton użytecznych substancji chemicznych z każdego hektara rocznie. Działanie SUNRISE będzie miało duży wkład w sprawienie, że Europa stanie się czołowym centrum innowacji technologicznych dzięki domknięciu cyklu węglowego, co będzie stanowiło olbrzymią korzyść społeczną, gospodarczą i środowiskową.

Cel

The aim of SUNRISE is to make sustainable fuels and commodity chemicals at affordable costs of materials and Earth surface, using sunlight as the only energy source. This includes nitrogen fixation and the conversion of atmospheric CO2 into products, which will be a game changer in the fight against climate change. The CSA SUNRISE gathers the scientific and industrial communities that will develop radically new technologies to harvest solar energy and enable the foundation of a global circular economy. SUNRISE targets three synergistic S&T approaches: (i) electrochemical conversion with renewable power, direct conversion via (ii) photoelectrochemical and (iii) biological and biohybrid systems. These will be implemented with the crucial support of novel material design via high performance computing, advanced biomimicry, and synthetic biology. Ultimately, the novel solar-to-chemical technologies will be integrated into the global industrial system. In 10 years, SUNRISE will bring renewable fuel production to TRL 9 at a cost of 0.4 €/L and atmospheric CO2 photoconversion at TRL 7. The ambition is to convert up to 2500 tons of CO2 and produce > 100 tons of commodity chemicals (per ha per year), realizing a 300% energy gain over present best practices and deploying devices on the 1000 ha scale. This requires new solutions for absorbing >90% of light and storing >80% of the photogenerated electrons in fuels/chemicals produced in large-scale solar energy converters, in close interaction with social and environmental sciences to optimize their deployment. SUNRISE will make Europe the leading hub of disruptive technologies, closing the carbon cycle and providing a solar dimension to the chemical industry, with enormous economical, societal and environmental benefits. SUNRISE is an intrinsically flagship enterprise that has obtained explicit commitment from top organisations, both from industry and academia across Europe, to set the stage for the next steps of the action.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-FETFLAG-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-FETFLAG-2018-01

Koordynator

UNIVERSITEIT LEIDEN
Wkład UE netto
€ 198 917,70
Adres
RAPENBURG 70
2311 EZ Leiden
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 230 000,00

Uczestnicy (19)