European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

FAIRshare. Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared

Opis projektu

Innowacyjne narzędzia cyfrowe wspierające zrównoważone rolnictwo

Technologie generowania, gromadzenia i analizy danych, a także narzędzia komunikacyjne mogą sprawiać, że rolnictwo stanie się bardziej ekologiczne. Choć Unia Europejska oraz decydenci polityczni na różnych szczeblach starają się wspierać cyfryzację rolnictwa, to od doradców na obszarach wiejskich zależy odpowiedzialność za ich wdrażanie. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu FAIRshare zamierza zaangażować i wspierać niezależnych doradców w sektorze rolniczym dzięki udostępnianiu narzędzi cyfrowych, usług, wiedzy fachowej i informacji. Projekt FAIRshare umożliwi doradcom włączenie narzędzi cyfrowych w różnych kontekstach w całej Unii Europejskiej. Będzie on również wspierał sieć instytucji partnerskich dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi internetowemu i żywemu laboratorium pozwalającemu na testy narzędzi cyfrowych, a także interakcji i ich stosowania.

Cel

Electronic data generation, analytics and communication technologies potentially enable more accurate, faster and better decision-making on farms, with huge potential to improve agricultural sustainability. There is a major focus on digitisation by EU and national/regional policy-makers to ensure that digital innovation in agriculture keeps pace with other sectors and the benefits of digitisation are available to the wider farming community. However, there is a danger that digitisation and future innovations will be hampered unless the rural advisory community is mobilised to take ownership of digital tools and to advocate at the user interface. This CSA will engage, enable and empower the independent farm advisor community, through sharing of tools, expertise and motivations. FAIRshare has two main programmes. Firstly, WPs 1, 2 and 3 will gather an evidence base of the digital tools and services used internationally, leveraging the social networks of partner institutions that span EU and non-EU countries. The inventory of tools will be accessible to end-users on an intuitively navigable online interface that has been co-designed using a multi-actor approach. Accompanying the tools in the online inventory will be information, for instance short ‘good practice’ vignettes, on how the tools may be used/adapted for use. Secondly, WPs 4, 5 and 6 will generate and resource a participatory ‘living laboratory’, empowering advisor peers from across the EU to interact with the online inventory and, in a series of workshops, to exchange, co-adapt, co-design and apply digital tools. The FAIRshare 'living lab’ will enable advisors to address challenges to embedding digital tools in different advisory and farming contexts across the EU. Special focus will be on co-designing powerful communication and engagement approaches for advisors to advocate and inspire their peers and farmer clients, driving a social movement for the wider and better use of digital tools.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-RUR-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-RUR-2018-1

Koordynator

TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY
Wkład UE netto
€ 932 938,08
Adres
Oak Park
R93 Carlow
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Southern South-East
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 932 938,08

Uczestnicy (46)