European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context

Opis projektu

Inteligentne procesy ulepszają planowanie, projektowanie i budowę zmodernizowanych, energooszczędnych budynków oraz zarządzanie nimi

Chcąc zwiększyć liczbę zmodernizowanych budynków w Europie i na całym świecie, zespół finansowanego przez UE projektu ENCORE opracuje skuteczne i niedrogie narzędzia modelowania informacji o budynku (ang. building information modelling, BIM), które mogą być wykorzystywane na wszystkich etapach prac modernizacyjnych. Aby zapewnić ich energooszczędność i wygodę, uczestnicy projektu zwrócą się o pomoc do odpowiednich interesariuszy. W ramach projektu powstanie system integrujący usługi, który zbiera dane dotyczące budynków. Ich lokatorzy zostaną wyposażeni w specjalne narzędzia mobilne do robienia zdjęć i gromadzenia innych informacji. Architekci i projektanci uzyskają wsparcie w zakresie projektowania trójwymiarowych modeli na postawie tych danych, co pozwoli im ukończyć prace nad modelem opartym na obecnych zasobach BIM lub zmodyfikować go tak, by gwarantował energooszczędność.

Cel

The main objective of ENCORE is to increase the share of renovated stock in Europe and worldwide by providing effective and affordable BIM tools that cover the whole renovation life-cycle (from data collection to project execution, and commissioning/delivery). It will tackle energy efficiency and comfort parameters, involving all the actors in the process (architecture studios, designers, constructors, tenants, or public administration), and facilitating information exchange among all the parties. To achieve this objective ENCORE proposes the creation of a system that integrates services for data acquisition from the buildings like Static LiDAR setups, and LiDAR or photogrammetry equipment embarked in UAVs. It will also allow to involve dwellers in the process by providing them with mobile tools to capture images or other in-doors information. It also provides support to architects and designers in the creation of the 3D models from the acquired data, automatically identifying and classifying the constructive elements, and allowing them to complete the model with existing BIM resources. They will be able to modify the model, presenting the energy efficiency gains of different renovation alternatives, including the impact in the overall budget. ENCORE will also provide mechanisms for the dwellers or owners to validate the project, either on-site with Augmented/Mixed Reality solutions, or on-line. Once the project is validated, ENCORE will automatically generate the work planning for the construction works, and once finalized, ENCORE will provide continuous monitoring of the energy consumption to ensure non-degradation of the renovation works. ENCORE will be validated in experimental facilities consisting of a baseline building and an experimental building that can be modified to measure the energy efficiency of the modification. Additionally, the pilot user owns several social buildings to renovate, where ENCORE can be validated in real life conditions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-EEB-2018

Koordynator

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE SYSTEMTECHNIK BREMEN GMBH
Wkład UE netto
€ 1 055 942,50
Adres
WIENER STRASSE 1
28359 Bremen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bremen Bremen Bremen, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 055 942,50

Uczestnicy (13)