European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ENergy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe narzędzia zwiększają liczbę wyremontowanych mieszkań

Architekci, budowniczowie, najemcy i właściciele mogą teraz współpracować przy modernizacji starzejących się nieruchomości, korzystając z najnowszych narzędzi cyfrowych i platformy internetowej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Wyjątkowe na skalę światową i niezwykle zróżnicowane budownictwo Europy odzwierciedla jej historię i różnorodność kulturową. Nie sposób jednak pominąć faktu, że zasoby budowlane Starego Kontynentu są stare, a ich zastępowanie przebiega powoli – przeszło 40 % budynków mieszkalnych w Europie zostało zbudowanych przed 1960 rokiem, a około 90 % przed 1990 rokiem. Co więcej, zużycie energii w większości tych starszych budynków mieszkalnych jest zbyt wysokie, w związku z czym utrudnia realizację działań związanych z ochroną klimatu. Stanowi to duże wyzwanie dla Unii Europejskiej, gdyż budynki mieszkalne odpowiadają za blisko jedną trzecią ogółu emisji CO2. Z tego powodu finansowany przez nią projekt ENCORE został poświęcony nowatorskim rozwiązaniom ukierunkowanym na zwiększenie liczby remontowanych budynków, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami, w oparciu o modelowanie danych w celu analizy całego cyklu życia remontu. Dzięki nim interesariusze mogą podejmować współpracę oraz zastosować wyniki tych analiz do poprawy efektywności energetycznej w budynkach.

Kluczowe znaczenie współpracy

Daniel Obreiter i Sebastian Scholze reprezentujący Instytut ATB ds. Technologii Stosowanych w niemieckiej Bremie, instytucję pełniącą rolę koordynatora projektu, stoją na czele konsorcjum złożonego z 11 europejskich partnerów, którzy opracowują system, dzięki któremu remonty będą znacznie bardziej wydajne i opłacalne. „Konsorcjum projektu ENCORE składa się z ekspertów w dziedzinie modelowania 3D, sztucznej inteligencji (SI), rozpoznawania obrazów i efektywności energetycznej”, wyjaśnia Scholze. „W ramach prac powstaje oparte na SI rozwiązanie klasy BIM, opracowane z myślą o remontach – obecnie dostępne systemy BIM skupiają się przede wszystkim na nowych budynkach”, dodaje badacz. „Rozwiązanie jest powiązane z wieloma usługami, które pozwalają na gromadzenie danych dotyczących budynków. Najemcy otrzymują mobilne narzędzia, które pozwalają im gromadzić oraz wyświetlać zdjęcia przestrzeni”. Twórcy rozwiązania wykorzystują także drony do gromadzenia danych z pomiarów i modelowania starszych budynków. Dzięki odpowiedniemu wsparciu architekci i projektanci mogą tworzyć modele 3D z danych pochodzących z wnętrz budynków oraz gromadzonych na zewnątrz, a następnie uzupełnić swój model dzięki oprogramowaniu klasy BIM lub dostosować go w celu ukazania korzyści różnych opcji remontu z punktu widzenia efektywności energetycznej. Jak twierdzi Scholze: „Czujniki LiDAR wykorzystujące technologię wykrywania i pomiaru odległości z użyciem lasera odgrywają istotną rolę w tworzeniu trójwymiarowych modeli pomieszczeń, jednak można je także tworzyć na podstawie analizy zdjęć. Uzyskane w ten sposób »cyfrowe bliźniaki« budynków są następnie łączone z dodatkowymi danymi w celu symulacji różnych scenariuszy wykorzystania”. Kolejnym celem projektu jest umożliwienie wszystkim interesariuszom komunikacji w ramach pojedynczej platformy. Na przykład zleceniobiorcy mogą korzystać z platformy internetowej, aby zapoznać się ze szczegółowym zakresem prac. „Prototypy elementów systemu BIM są już używane w rzeczywistych zastosowaniach, w tym podczas gromadzenia danych przy pomocy dronów”, dodaje Obreiter.

Korzyści ekonomiczne i społeczne

Jako że celem badaczy jest sprawienie, by proces remontów i renowacji stał się bardziej efektywny i przejrzysty, projekt ENCORE przyniesie korzyści zarówno branży budowlanej, jak i twórcom oprogramowania. Co więcej, przyczyni się do obniżenia kosztów remontów, dzięki czemu staną się bardziej przystępną cenowo opcją dla właścicieli nieruchomości, co przełoży się na zwiększenie tempa renowacji zasobów budowlanych. Dzięki zrealizowanym działaniom projekt będzie wspierał branżę remontów, zwiększając udział odnowionych zasobów budowlanych w Europie i na świecie poprzez dostarczenie skutecznych i przystępnych cenowo narzędzi BIM obejmujących cały cykl życia renowacji. Remonty budynków mogą również odegrać kluczową rolę w odbudowie gospodarczej Europy po pandemii COVID-19. „Projekt ENCORE pomoże w udostępnianiu wiedzy, a także pozwoli oferować nowe i lepsze produkty i usługi, które odpowiadają na potrzeby klientów. Zwiększy również konkurencyjność europejskich firm remontowych na rynku globalnym”, podsumowuje Obreiter.

Słowa kluczowe

ENCORE, zasoby budowlane, budynki, remont, renowacja, SI, BIM, LiDAR, platforma internetowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania