European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Constraining uncertainty of multi decadal climate projections

Opis projektu

Opracowanie wielodekadowych prognoz dotyczących zmiany klimatu

Zmieniający się klimat można zaobserwować wszędzie wokół nas – czy to na przykładzie dłuższych okresów suszy, większej liczby burz tropikalnych, utraty lodu morskiego, czy też bardziej intensywnych fal upałów. Naukowcy przewidują, że globalny klimat ulegnie zmianie w ciągu tego stulecia, ale do bardziej precyzyjnych prognoz potrzebne są bardziej wiarygodne informacje na temat siły tych zmian w okresie dłuższym niż kilka następnych dekad. Finansowany przez UE projekt CONSTRAIN ma na celu uzupełnienie luk w wiedzy na temat klimatu i kształtowania polityki klimatycznej poprzez lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób czynniki naturalne i antropogeniczne mogą przyczyniać się do regionalnej zmiany klimatu na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Pomoże to naukowcom w opracowaniu prognoz klimatycznych na następne 20–50 lat. Wyniki projektu będą istotnym wkładem w unijną strategię dotyczącą łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

Cel

CONSTRAIN will focus research on three climate science knowledge gaps and a policy-facing knowledge gap that can be resolved over the next 4-5 years to significantly improve our understanding of how natural and human factors affect multi-decadal regional climate change. This will cement EU science as the world-leader in understanding climate sensitivity and climate variability, deliver significantly improved capability to make climate projections for the next 20-50 years, and provide up-to-date scientific evidence for international climate policy in two phases: Phase 1 will deliver a timely characterisation of physical science uncertainty and how it affects projections and committed levels of warming to the 2021 IPCC sixth assessment report; Phase 2 will deliver constrained surface temperature projections for the 2023 UNFCCC Global Stocktake. CONSTRAIN will take full advantage of climate model integrations from the sixth Climate Model Intercomparison Project (CMIP6) and will leverage existing H2020 and ERC projects. Novel CMIP6 analyses will be combined with dedicated high resolution simulations and new observations to address identified knowledge gaps on radiative forcing, cloud feedbacks and the relationship between ocean variability and atmospheric change. A fourth identified knowledge gap is the effective translation of new physical science understanding into an improved evidence base for policy decisions. CONSTRAIN will address this by developing climate model emulators that integrate and operationalise learning from across the consortium to provide new capability to assess impacts of climate change under a broad range of emission scenarios. We will focus on the expected spatially resolved decadal changes until mid-century providing robust evidence on climate sensitivity, and regional temperature, precipitation and circulation changes, thereby enabling evidence-based policy decisions that will directly benefit the EU's adaptation and mitigation strategy.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2018-2

Koordynator

UNIVERSITY OF LEEDS
Wkład UE netto
€ 1 893 367,15
Adres
WOODHOUSE LANE
LS2 9JT Leeds
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Yorkshire and the Humber West Yorkshire Leeds
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 893 367,15

Uczestnicy (13)