Skip to main content
European Commission logo print header

constRuctive mEtabolic processes For materiaL flOWs in urban and peri-urban environments across Europe

Opis projektu

Zrównoważony przepływ zasobów w miastach

Celem projektu badawczego REFLOW jest zaproponowanie nowego podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach miejskich. Zespół projektu opracuje najlepsze praktyki łączące potrzeby rynku i władz, które pomogą stworzyć korzystne warunki do wdrażania praktyk w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze publicznym i prywatnym. Będzie także promować aktywny udział obywateli i wprowadzanie zmian systemowych, co przyspieszy transformację. Nowe modele biznesowe oparte na założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym powstaną w sześciu miastach pilotażowych – Amsterdamie, Berlinie, Kluż-Napoce, Mediolanie, Paryżu i Vejle, co pomoże ocenić ich wpływ społeczny, środowiskowy i gospodarczy. W każdym z miast pilotażowych w proces opracowywania i testowania zrównoważonych produktów, programów i modeli biznesowych będą angażowani obywatele. Celem zespołu projektu REFLOW jest stworzenie zestawu narzędzi i wytycznych, z których będą mogły także korzystać inne miasta.

Cel

The vision of REFLOW is to develop circular and regenerative cities through the re-localisation of production and the re-configuration of material flows at different scales. More specifically, it will use Fab Labs and makerspaces as catalysers of a systemic change in urban and peri-urban environments, which enable, visualize and regulate “four freedoms”: free movement of materials, people, (technological) knowledge and commons, in order to reduce materials consumption, maximize multifunctional use of (public) spaces and envisage regenerative practices.
Concretely, REFLOW aims at providing realistic best practices aligning market and government needs in order to create favourable conditions for the public and private sector to adopt circular principles. In order to provide critical examples of ways in which cities can adopt a CE model and reach the 2030 Sustainable Development Goals, REFLOW will create new CE business models (Distributed Design Market model, On-Demand System, Corporate Hacking and Corporate Pyramid) within 6 pilot cities (Amsterdam, Berlin, Milan, Paris, Vejle and Cluj-Napoca) and assess their social, environmental and economic impact.
The project will make use of blockchain technologies in order to incentivise the circular practices in local ecosystems and data visualisation tools to enable continuous monitoring and optimisation of “urban metabolic” processes and rapid interventions management. Networks of sensors, urban computing and geo-localisation will capture data ensuring accuracy, integrity and interoperability of relevant data infrastructures, while data visualisation and standard templates will be available for effective communication, public consultation, and exchange of experiences.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2018-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
Wkład UE netto
€ 1 272 304,75
Adres
Solbjerg plads 3
2000 Frederiksberg
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (27)