Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Removal of Legacy Substances from polyvinylchloride (PVC) via a continuous and sustainable extrusion process

Opis projektu

Usuwanie niebezpiecznych substancji chemicznych z polichlorku winylu w celu ich bezpiecznego ponownego użycia

Polichlorek winylu, zwany również PCW lub po prostu winylem, jest jednym z najszerzej stosowanych polimerów na świecie. Występuje w takich produktach jak rury, zasłony prysznicowe, profile okienne, izolacje kabli, panele podłogowe, a nawet sprzęt medyczny. Ponieważ wyroby z PCW mają często długi okres użytkowania, stare produkty mogą zawierać niebezpieczne dodatki, których stosowanie nie jest już dozwolone, a to utrudnia ich recykling. Zespół finansowanego przez UE projektu REMADYL rozwiązał ten istotny problem przy pomocy jednoetapowego, ciągłego procesu usuwania dodatków i wytwarzania wysokiej jakości PCW zgodnego z przepisami REACH. Zespół będzie wytwarzał nowe produkty z przetworzonego PCW, jednocześnie bezpiecznie pozbywając się szkodliwych plastyfikatorów i ponownie wykorzystując ołów w akumulatorach.

Cel

REMADYL aims at recycling so-called ‘old PVC’, i.e. PVC additivated with hazardous legacy substances (LS) such as low molecular weight phthalate plasticisers (mainly DEHP) and heavy metal based stabilisers (mainly lead). This ‘old PVC’ constitutes most of current hard (e.g. window frames, tubes) and soft (e.g. flooring or cables) PVC post-consumer waste. The presence of LS is a persistent barrier for PVC recycling as there are currently no economically viable solutions for their removal.
To tackle this major challenge, REMADYL will develop a breakthrough single step continuous process based on extractive extrusion technology in combination with novel solvents and melt filtration, which has the potential of rejuvenating ‘old PVC’ into REACH compliant high purity PVC tuned towards the demands of various soft and hard PVC products at market competitive cost (ca €570/ton, CAPEX and OPEX included). The process also has potential for other plastics applications, e.g. removal of (halogenated) flame retardants.
Using this process, REMADYL will demonstrate the circular use of PVC for window profiles and waterproofing sheets, providing a flagship example for the circular economy. The extracted phthalate plasticizers will be safely disposed (with energy valorisation) and the lead will be re-used in batteries.
REMADYL will deliver a breakthrough support to the Circular Economy Package and resource efficiency targets for Europe as recovered PVC will reduce incineration and landfilling. Assuming we recycle 400kton/year of ‘old PVC’ waste within 5 years after REMADYL, this will result in a reduction of ca 800ktons CO2eq and 8ktons lead emissions. This also implies the creation of ca 800 new jobs and a turnover of ca €280million. Safety aspects will be studied, leading to best practices, standardisation input and policy recommendations.
REMADYL consortium consists of 15 multidisciplinary partners, including 9 companies, and covers all expertise to maximise project impact.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2018-2

Koordynator

CENTRE SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE DEL'INDUSTRIE TEXTILE BELGE ASBL
Wkład UE netto
€ 693 500,00
Adres
HOF-TER-VLEESTDREEF 5/1
1070 BRUXELLES
Belgia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 693 500,00

Uczestnicy (15)