Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Centre of Excellence for Exascale in Solid Earth

Opis projektu

Superkomputery eksaskalowe pod naszymi stopami

Prowadzenie obliczeń na superkomputerach eksaskalowych może pomóc w radzeniu sobie z licznymi zagrożeniami kryjącymi się w terra firma – ziemi pod naszymi stopami. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ChEESE powstanie centrum doskonałości, w którym zostaną opracowane główne kody niezbędne do prowadzenia obliczeń na superkomputerach eksaskalowych i dotyczących właśnie skorupy ziemskiej. Projekt skierowany jest do instytucji europejskich odpowiedzialnych za sieci monitorowania operacyjnego, ośrodków obliczeniowych poziomu 0, naukowców, twórców sprzętu, przemysłu, MŚP i instytucji publicznych. W ramach projektu ChEESE powstanie 10 głównych kodów umożliwiających prowadzenie obliczeń z zakresu sejsmologii, magnetohydrodynamiki, wulkanologii fizycznej, badań nad tsunami, analizy danych i technik predykcyjnych do monitorowania trzęsień ziemi i wulkanów. W ramach projektu powstaną pilotażowe urządzenia demonstracyjne pozwalające przeprowadzać symulacje oraz programy szkoleń w zakresie usług i środków budowania potencjału.

Cel

This proposal aims at establishing a Center of Excellence to prepare flagship codes and enable services for Exascale supercomputing in the area of Solid Earth (SE). ChEESE will harness European institutions in charge of operational monitoring networks, tier-0 supercomputing centers, academia, hardware developers and third-parties from SMEs, Industry and public-governance. The scientific ambition is to prepare 10 flagship codes to address Exascale Computing Challenging (ECC) problems on computational seismology, magnetohydrodynamics, physical volcanology, tsunamis, and data analysis and predictive techniques for earthquake and volcano monitoring. The codes will be audited and optimized at both intranode level (including heterogeneous computing nodes) and internode level on Exascale architecture hardware prototypes (co-design approach). Preparation to Exascale will also consider code inter-kernel aspects of simulation workflows. First, ChEESE will develop Pilot Demonstrators (PD) for scientific problems requiring of Exascale computing on near real-time seismic simulations and full-wave inversion, ensemble-based volcanic ash dispersal, faster than real-time tsunami simulations and physics-based hazard assessments for seismics, volcanoes and tsunamis. Second, pilots will serve to enable services on urgent computing, early warning forecast of geohazards, hazard assessment and data analytics. Selected pilots will be tested in an operational environment and made available to a broader user community. Additionally, and in collaboration with the European Plate Observing System (EPOS), ChEESE will promote and facilitate the integration of HPC services to widen the access to codes to the SE users community. Finally, ChEESE aims at acting as a hub to foster HPC across the Solid Earth Community and related stakeholders and to provide specialized training on services and capacity building measures.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-INFRAEDI-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-INFRAEDI-2018-1

Koordynator

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACION
Wkład UE netto
€ 1 382 000,00
Adres
CALLE JORDI GIRONA 31
08034 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 382 000,00

Uczestnicy (12)