European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Territorial RRI fostering Innovative Climate Action

Opis projektu

Modele dostosowania do zmiany klimatu

Dostosowanie się do zmiany klimatu oznacza przewidywanie negatywnych skutków w celu zapobiegania szkodom lub ich minimalizowania lub wykorzystywanie możliwości, które mogą się pojawić. W ramach finansowanego przez UE projektu TeRRIFICA wykonany zostanie przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie modeli, polityk i strategii dostosowania do zmiany klimatu. Celem projektu jest zbadanie podejść do działań w dziedzinie klimatu, adaptacji do zmiany klimatu i łagodzenia ich skutków w Europie Środkowej, Południowej, Wschodniej i Zachodniej, na obszarach miejskich i wiejskich, a także w regionach UE i poza UE. Obywatele, władze lokalne i eksperci zostaną zintegrowani jako partnerzy w celu opracowania i skoordynowania procesów adaptacyjnych, dzięki zastosowaniu strategii Living Lab, mapowania tłumu i działań współtworzenia. Kluczowe obszary polityki w zakresie RRI będą brane pod uwagę w dążeniu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu TeRRIFICA zostaną ustanowione dostosowane do potrzeb klienta przewodniki i kluczowe wskaźniki wydajności dla działań przystosowawczych dotyczących zmiany klimatu.

Cel

TeRRIFICA – Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action – will create a comprehensive overview on the state of the art of climate change adaptation research, tangible climate action and climate change adaptation examples, related policies as well as communication strategies and methods at different levels of complexity. Through its co-creative multi-stakeholder approaches the project will identify opportunities, drivers and barriers of implementation. It takes into account challenges for the acceptance and feasibility, technological and regulatory constraints in six pilot regions in Spain, Germany, France, Serbia, Poland and Belarus. The selected pilot regions cover the diversity of climate change mitigation approaches in Central– South, East – West, urban – rural, EU – non-EU settings. The project will define and adapt innovative communication strategies, dialogue actions and formats. Through Living Lab methodologies, different stakeholder-groups (with a particular focus on regional authorities and policy makers) will be integrated as co-creating and actively participating partners. This will lead to recommendations, procedures, tools and methodologies that are appropriate to the different roles and objectives of these parties and which will consider the key policies of RRI and integrate Sustainable Development Goals. TeRRIFICA will set up tailored roadmaps and key performance indicators for the implementation of developed methodologies and climate change adaptation activities in regional practice. Customised capacity building for the different stakeholder groups will be offered. Field trips to local and regional promising activities related to research and regional innovation, and broader stakeholder engagement with feedback loops will be organised to learn from these examples of innovation and create input for the next stages of development.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2018-1

Koordynator

WISSENSCHAFTSLADEN BONN EV
Wkład UE netto
€ 610 287,80
Adres
REUTERSTRASSE 157
53113 Bonn
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Nordrhein-Westfalen Köln Bonn, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Other
Linki
Koszt całkowity
€ 610 287,80

Uczestnicy (7)