European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Re-Thinking of Fashion in Research and Artist collaborating development for Urban Manufacturing

Opis projektu

Nowy eko-innowacyjny proces w sektorze mody

Ilość odpadów i zanieczyszczeń wytwarzanych przez przemysł modowy stanowi poważny powód do zmartwień i obaw. Dlatego zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu REFREAM postawił sobie za cel mobilizację instytucji artystycznych, projektantów, przedstawicieli przemysłu, sektora technologii oraz użytkowników końcowych do eksploracji oraz kształtowania nowych procesów produkcyjnych na potrzeby przemysłu modowego – realistycznych, opartych na technologii i skoncentrowanych na potrzebach ludzi. Badania realizowane w trzech ośrodkach naukowych (w Linzu, Walencji i Berlinie) będą koncentrować się na przyszłości miejskiej produkcji ubrań opierającej się na obróbce przyrostowej (zwanej także drukiem 3D), elektronicznych tkaninach oraz eko-innowacyjnych technikach i procesach, a także wartościach społecznych i środowiskowych. Wszystkie te elementy będą stanowiły podstawę nowego łańcucha wartości dla przemysłu modowego. Prace realizowane w ramach projektu utorują drogę innowacyjnym pomysłom i podejściom do estetyki, co pozwoli na promowanie produkcji miejskiej w miastach europejskich.

Cel

Re-FREAM will support art-driven innovation in European R&I projects by inclusion of artists in research consortia via linked third-parties with strong support from art-related partners like the Art University of Linz (UFG) and the European Institute of Design (IED), creative hubs and facilitators like Wear-IT Berlin (FashionTech), AITEX, ARCA and Creative Region combined with remarkable technology from IZM Fraunhofer (E-textiles) Stratasys, Haratech (3D-printing), EMPA (3D bodyshaping), Care applications (Garement nebulization) and Profactor (Additive manufacturing). STARTS lighthouse pilot for “art-inspired urban manufacturing of fashion” will engage industry, technology, end-users and artists in a broad artistic exploration of technologies with the aim of creating a new urban manufacturing value chain for Fashion production The Art/ Tech Co. Research will be initiated by an European wide open call for artists answering specific challenges in “Additive Manufacturing” “Electronic and Textiles” and “Sustainable Finishing of Fashion” and will be explored in 3 identical research hubs providing access to high end technology, material, know how and facilities and interconnected through common research activities. In co-creation processes of 20 awarded Artist/ Researcher teams, digitalized manufacturing of fashion will be developed up to TRL 5 to enable small-scale production of fashion in urban environment in an co. creation process. Out of this developed RE- FREAM technologies, Urban Manufacturing in Europe will be made possible in European cities with customized design creation (IED), small scale production hubs (HAR, CAR and IZM linked with the Berlin Maker Space Labs. CRE, WIB and ARC will facilitate cooperation and knowledge transfer between both worlds. An Open-Innovation Platform will finally link the know how and the communities of the hubs, will offer access to relevant facilities and make the RE-FREAM art-inspired urban manufacturing working model sustainable

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2018-2

Koordynator

CREATIVE.REGION LINZ & UPPER AUSTRIA GMBH
Wkład UE netto
€ 671 034,38
Adres
LUDLGASSE 19
4020 Linz
Austria

Zobacz na mapie

Region
Westösterreich Oberösterreich Linz-Wels
Rodzaj działalności
Other
Linki
Koszt całkowity
€ 671 034,38

Uczestnicy (11)