CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fuel Cells HydroGen educatiOnal model for schools

Opis projektu

Nauka o ogniwach paliwowych i technologiach wodorowych w europejskich szkołach

Zrozumienie odnawialnych źródeł energii i ich działania ma kluczowe znaczenie dla stworzenia przyszłych przyjaznych dla środowiska społeczeństw. Zrównoważone technologie takie jak ogniwa paliwowe i technologie wodorowe stanowią obiecujące alternatywy dla paliw kopalnych, które mogą dostarczać ciepło i elektryczność oraz napędzać pojazdy. Celem zespołu finansowanego przez UE projektu FCHgo jest promowanie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat technologii wodorowych i ogniw paliwowych poprzez opracowane materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów. W ramach projektu powstanie także strona internetowa udostępniająca różne angażujące aktywności dla szkół podstawowych i średnich w 10 europejskich językach. Działania te przyczynią się do transformacji społeczeństw w zrównoważone systemy energetyczne.

Cel

FCH have a central role to play in the development of renewable energy sources and, consequently, in the reduction of environmental damage caused by conventional energy sources such coal or oil.
A dedicated model of education is needed, especially one directed at the coming generations, in order to make the ecological thinking a fundamental part of our culture and habits, in the context of the industrial priorities in this field. Working out such forms of education is the purpose of FCHgo.
Along the project, a wide activity of dissemination of a toolkit for teachers and pupils at the primary and secondary school level will be realized, ensuring technical and pedagogical excellence.
Our methodological approach
- takes into account the cognitive tools of pupils at various stages of development
- uses different forms of expression by employing narrative forms of communication and
- includes the presence of stakeholders and industries active in the field, to tell the stories of successful applications and fostering careers in this field.
FCHgo will result in a set of tools, namely: an educational toolkit with narrative explanations of the technology, its functioning and applications, translated in 10 European languages; a website as connecting point for all the users and containing a wiki-space; a set of workshops in the classrooms of 6 countries, involving pupils from 8 to 18 to test and improve upon the materials and set the indicators for the activities’ evaluation; the first edition of an annual award to the best idea/solution to employ FCH, including an award ceremony; a final guideline describing an educational program delivery model, linked to priorities defined by industry.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Wkład UE netto
€ 130 770,00
Adres
VIA UNIVERSITA 4
41121 Modena
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Modena
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 130 770,00

Uczestnicy (6)