CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fuel Cells HydroGen educatiOnal model for schools

Rezultaty

Publikacje

FCHgo: Fuel Cells Hydrogen educational model for schools, an imaginative approach to hydrogen and fuel cell technology for young students and their teachers

Autorzy: E Dumont, H U Fuchs, F Corni, A Contini, T Altiero, M Romagnoli, G P Karwasz
Opublikowane w: Journal of Physics: Conference Series, Numer 1929/1, 2021, Strona(/y) 012019, ISSN 1742-6588
Wydawca: Institute of Physics
DOI: 10.1088/1742-6596/1929/1/012019

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników