Skip to main content
European Commission logo print header

SGA1 (Specific Grant Agreement 1) OF THE EUROPEAN PROCESSOR INITIATIVE (EPI)

Opis projektu

Na drodze do komputerów eksaskalowych

Europejska inicjatywa na rzecz mikroprocesorów (EPI), ambitny program rozwoju mikroprocesorów o niskim zapotrzebowaniu na energię na potrzeby domowych superkomputerów, ma na celu przekształcenie rynku wysokowydajnych systemów komputerowych w Europie. Finansowany przez UE projekt EPI SGA1, którego celem jest zaprojektowanie i opracowanie pierwszych europejskich procesorów typu system-on-chip i akceleratorów do wysokowydajnych obliczeń, będzie pierwszym etapem EPI. Oba elementy zostaną zaimplementowane i sprawdzone dzięki prototypowi, który stanie się podstawą pełnej maszyny eksaskalowej. Procesory EPI nie będą służyć jedynie do obliczeń o wysokiej wydajności – mogą zostać użyte również w zaufanej infrastrukturze IT, przetwarzaniu dużych zbiorów danych i nowych zastosowaniach, takich jak obliczenia wykonywane na potrzeby pojazdów autonomicznych.

Cel

The EPI SGA1 project will be the first phase of the European Processor Initiative FPA, whose aim is to design and implement a roadmap for a new family of low-power European processors for extreme scale computing, high-performance Big-Data and a range of emerging applications. EPI SGA1 will:
- Develop the roadmap for the full length of the EPI initiative
- Develop the first generation of technologies through a co-design approach (IPs for general-purpose HPC processors, for accelerators, for trusted chips, software stacks and boards)
- Tape-out of the first generation chip by integrating the IPs developed
- Validate this chip in the HPC context and in the automotive context using a demonstration platform
The project will deliver a high performance, low power processor, implementing vector instructions and specific accelerators with high bandwidth memory access. The EPI processor will also meet high security and safety requirements. This will be achieved through intensive use of simulation, development of a complete software stack and tape-out in the most advanced semiconductor process node. SGA1 will provide a competitive chip that can effectively address the requirements of the HPC, AI, automotive and trusted IT infrastructure markets.

Koordynator

BULL SAS
Wkład UE netto
€ 13 720 202,50
Adres
Rue jean jaures 68
78340 Les clayes sous bois
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (31)