Skip to main content
European Commission logo print header

INNOVACTIS 2019

Opis projektu

Usługi w zakresie zarządzania innowacjami dla hiszpańskich MŚP

Konsorcjum ACTIS w Hiszpanii oferuje usługi w zakresie zarządzania innowacjami w ramach Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, a także wspiera firmy z sektora MŚP w pięciu wspólnotach autonomicznych – Aragonii, Kastylii-La Manchy, Estremadurze, La Rioji oraz Nawarze. Finansowany ze środków UE projekt INNOVACTIS 2019 zapewni dwóm grupom małych i średnich przedsiębiorstw dostęp do usług wsparcia innowacyjności. Pierwsza z tych grup, czyli MŚP będące beneficjentami inicjatyw Instrument dla MŚP, FET Open bądź Szybka droga do innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”, skorzysta z usług zarządzania kluczowymi klientami oferowanych przez konsorcjum. Projekt pomoże MŚP w identyfikacji słabych stron w obszarze rozwoju innowacji, a także umożliwi skorzystanie z usług zewnętrznych trenerów. Druga grupa obejmie małe i średnie przedsiębiorstwa wykazujące duży potencjał do rozwoju i umiędzynarodowienia, które są ograniczane przez luki w zakresie zarządzania innowacjami. Konsorcjum zaoferuje im usługi związane z oceną i analizą działalności.

Cel

The objective of this project is to provide innovation support services in 2019 to SMEs in the regions covered by the consortium members. These innovation support services will be differentiated for two groups of SMEs:
a) SMEs that have been selected as beneficiaries of the SME Instrument (Phase 1 or Phase 2), FTI or FET-Open funding schemes. For these companies, the consortium members will offer Key Account Management (KAM) services, which are accompanying services for the SMEs to identify weaknesses in their innovation capacities and suitable external coaches throughout their participation in the SME instrument.
b) SMEs that have high potential for growth and internationalisation but that need to improve their innovation management capacities. These companies will receive direct assessment services from the consortium members in order to detect barriers and develop and implement an action plan in order to enhance such capacities and overcome the detected barriers.

Koordynator

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON
Wkład UE netto
€ 16 806,75
Adres
Maria de luna 8
50018 Zaragoza
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Aragón Zaragoza
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,75

Uczestnicy (9)