Skip to main content

SMART thermotherapy solution for varroa mite treatment.

Opis projektu

A heat device for keeping bees healthy

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-1
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

BEREZIEWICZ PIOTR
Adres
Al. Armii Krajowej 4a Lokal 118
35-307 Rzeszow
Polska

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 50 000