Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Deconstructing the past: Modelling the locomotion of Miocene hominoids through computational techniques

Opis projektu

Kinematyka naczelnych stanowi źródło danych dla modeli obliczeniowych, dzięki którym zgłębiamy tajniki naszej ewolucji

Mechaniczne obciążenia kości wpływają na ich przemodelowanie. Skurcze mięśni, obciążenia wynikające z chodzenia oraz oddziaływanie sił grawitacyjnych prowadzi do zmian skomplikowanych współzależności pomiędzy budową i resorpcją. Znanym przykładem tego zjawiska jest krótkotrwała utrata tkanki kostnej przez astronautów w warunkach mikrograwitacji, której mogą częściowo przeciwdziałać ćwiczenia fizyczne w trakcie pobytu w przestrzeni kosmicznej. W dłuższej perspektywie czasowej, w trakcie procesu ewolucji, procesy te pozwoliły naszym ludzkim przodkom dostosować się do nowych pozycji oraz sposobów poruszania się – w tym do chodzenia na dwóch nogach. Pomimo konieczności zrozumienia wzajemnej zależności formy oraz funkcji, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej zrozumieć meandry naszej ewolucji, musimy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. W ramach projektu DeMol naukowcy łączą badania z dziedziny kinematyki naczelnych z zaawansowanymi, porównawczymi metodami obliczeniowymi oraz filogenetycznymi w celu uzupełnienia braków w naszej wiedzy.

Cel

The challenge of better knowing the complex relationship between bone's morphology and function has yielded tens of articles since the beginning of the last century and is essential for making positional behavioural inferences on fossil taxa. Despite its relevance, the form-function relationship is still poorly understood. Based on this premise, this project focuses on deciphering the functional loading environment and its influence on skeletal design in the hindlimb of living primates and shedding light on the locomotor evolution of fossil apes and early hominins. The fossil apes included in this project constitute key taxa for understanding the positional behaviour evolution within the Hominoidea (the apes and humans clade), which has important implications for a better knowledge of the evolutionary pathway that led to the specialized locomotor types of extant apes and humans (specialized antipronograde behaviours such as below-branch suspension and human terrestrial bipedalism). To accomplish the aims, this project will rely on diverse, multidisciplinary and innovative techniques, including biomechanical and engineering approaches (e.g. multibody dynamics analysis, computer optimization, machine learning and data science), phylogenetic comparative methods, and collection of experimental data (e.g. recording of live primates kinematics). This project also involves an important component of training for the applicant and several short stays to gain a diversified and unique set of skills and knowledge on the field of paleoprimatology and evolutionary biology. Hence, this project will extend our knowledge on the bone's form-function relationship, as well as the origin, tempo and mode of the hominoids positional behaviour evolution, including key long-lasting questions related to the origins of human bipedalism.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

THE UNIVERSITY OF MANCHESTER
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
OXFORD ROAD
M13 9PL Manchester
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
North West (England) Greater Manchester Manchester
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76