European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Magneto-Plasmonic, Raman active Nanocapsules for Superior Pediatric Brain Cancer Therapy

Opis projektu

Nanocząstki teranostyczne w leczeniu dziecięcych nowotworów mózgu

Teranostyka jest nową, prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny, która umożliwia połączenie diagnostyki, leczenia i dalszych etapów terapii. Stosowanie takiego podejścia do terapii przeciwnowotworowej mogłoby skrócić czas wdrożenia odpowiedniego leczenia opartego na bardziej ukierunkowanej i spersonalizowanej strategii. Co ważne, celem metod teranostycznych mogłyby być nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, których leczenie za pomocą standardowej chemioterapii jest trudne. Mając to na uwadze, zespół finansowanego przez UE projektu SUPERBRAIN zajął się opracowaniem specjalnej nanokapsułki, która zawiera połączenie cząsteczki namierzającej guz, chemioterapeutyku oraz terapii fototermicznej. Nanocząstki są naprowadzane magnetycznie in vivo i można je śledzić za pomocą technologii obrazowania. Ponadto dają one możliwość sporządzenia charakterystyki guza i uzyskania wizualizacji budowy mózgu.

Cel

Advances in neurosurgery, radio-chemotherapy resulting in improved survival/cure rates for children with brain tumors. Nevertheless, after domestic accidents, cancer remains the second leading cause of death in children with the overall 5-year survival statistic of 15-35%. Central nervous system (CNS) tumors are the second most diagnosed cancer in pediatric oncology. Radio-chemotherapy protocols for CNS cancers limiting therapeutic potential due to long-term concerns of radiation exposure and late adverse effects of chemotherapy in developing children. The battle against pediatric cancer is potentially much more effectively fought if the therapy is concurrent with diagnosis and monitoring modalities. SUPERBRAIN develops a multifunctional nanocomposite termed as nanocapsule that enables a simultaneous diagnosis, therapy and treatment monitoring (theranostics). It introduces a new paradigm of theranostics combines tumor targeting biomolecule (aptamer), chemotherapeutic cargo, Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) coupled with magnetic resonance imaging (MRI) and photothermal therapy to combat pediatric CNS cancer. We elaborate multimodality in one nanocapsule by decorating magnetic nanoparticles with plasmonic shell functionalized with chemotherapeutic drugs and CNS cancer cell targeting aptamer and magnetically guided nanocapsules in vivo delivery. Furthermore, non-destructive SERS together with Raman microscopic techniques is introduced here for rapid identification of a cancer cells ‘molecular fingerprint’ allowing visualization of brain tumor margins. Additionally, application of MRI for visualizing 3D brain anatomy is providing opportunity of therapy monitoring. These bioengineered nanocapsules can then be stimulated by near infrared (NIR) light for minimally invasive photonic excitation (photothermal therapy). Finally, we will demonstrate >99% killing of CNS brain tumor tissues (in vitro and in vivo) with this new paradigm as a gold standard theranostics.

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
WELLINGTON SQUARE UNIVERSITY OFFICES
OX1 2JD Oxford
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
South East (England) Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Oxfordshire
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76