Skip to main content

Information Processing in Future Quantum Networks

Opis projektu

Classical and quantum routines join forces in secure quantum networks

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MSCA-IF-2018
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Adres
Kaiserswerther Strasse 16-18
14195 Berlin
Niemcy
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Wkład UE
€ 162 806,40