Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Simulations of Topological Phases in Superconducting Circuits

Opis projektu

Tworzenie podwalin pod modelowy system badania egzotycznych stanów materii

Fizycy zazwyczaj pozostawiali kwestię topologii (badania kształtów oraz ich rozmieszczenia w przestrzeni) matematykom, ale w ostatnich dziesięcioleciach odkryli, że topologia daje niezwykły wgląd w wiele egzotycznych stanów materii, ze szczególnym uwzględnieniem skutecznego stosowania w zakresie fizyki materii skondensowanej. W 2016 roku pionierzy na tym polu otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Finansowany ze środków UE projekt TOPOCIRCUS zajmie się zbadaniem specjalnego rodzaju obwodu nadprzewodzącego, który wydaje się być obiecującą platformą do prowadzenia symulacji w zakresie rzadkich zjawisk topologicznych. Jego ocena możne przyczynić się do wprowadzenia niebywałych innowacji oraz poczynienia odkryć dotyczących niespotykanych stanów materii, które z czasem znajdą zastosowanie w nowych urządzeniach.

Cel

The discovery of topological order characterising novel exotic phases of matter has generated a breakthrough in the comprehension of complex condensed matter phases. Topological invariants entirely determine the behaviour of certain observables and confer to the systems a strong robustness to perturbations. Going beyond condensed matter states, topological order can be engineered in different setups that can benefit form it and represent alternative platform for the simulation of exotic topological phases. One of the most promising candidate for such a plan is represented by superconducting circuits based on the Josephson effect. The present proposal aims at studying the interconnections between the topological notion and the Josephson effect and to propose superconducting circuits as a platform for the simulation and manipulation of novel topological phases of matter.

Koordynator

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Wkład UE netto
€ 251 002,56
Adres
PIAZZALE ALDO MORO 7
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 251 002,56

Partnerzy (1)