CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Simultaneous imaging using planar optode and diffusive equilibrium in thin-film (DET)

Opis projektu

Nowatorski czujnik optyczny analizuje mikroklimaty przybrzeżnej trawy morskiej

Wrażliwość środowiska morskiego na zmiany klimatu i ludzkie interwencje została potwierdzona przez badania naukowe. W szczególności przybrzeżna trawa morska, rosnąca we względnie płytkich wodach i będąca cennym surowcem dla rozmaitych zwierząt morskich, może służyć jako wskaźnik tego, jak zmiany środowiskowe wpływają na morze. Istniejące obecnie metody badawcze polegają na analizie pojedynczych metali lub związków, co jest żmudnym procesem podzielonym na wiele etapów. Twórcy projektu SIPODET wykorzystają czujnik optyczny do jednoczesnej analizy i obrazowania kilku substancji chemicznych w przybrzeżnej trawie morskiej. Ta nowatorska technologia zapewni jaśniejszy obraz mikrośrodowiska chemicznego gatunków Zostera marina i Zostera noltei oraz zmian, które czynniki stresogenne wprowadzają do tego ważnego systemu morskiego.

Cel

Coastal seagrass ecosystems provide important services to nature and mankind in form of coastal protection, nursery grounds and carbon sequestration. However, seagrass meadows are affected by global climate change and anthropogenic stressors such as eutrophication and coastal development. Yet, the mechanistic interactions between these ecosystems and environmental change remain unclear due to the complexity of studying the seagrass habitat, which exhibit a multitude of chemical gradients and dynamics. The requirement for high-resolution measurement techniques for resolving the biogeochemical dynamics and microenvironments surrounding seagrasses in their natural habitat has led to the development of a variety of chemical techniques typically quantifying a single analyte at a time, which gives limited insight to the true dynamics of the seagrass-sediment interaction which is central for seagrass fitness and survival under environmental change. The SIPODET project will develop new multi-parameter chemical imaging techniques by combining luminescence-based optical sensor foils (planar optodes) with diffusional equilibrium in thin-film (DET) enabling simultaneous sensing of pO2, iron, phosphate, nitrite/nitrate, ammonium, manganese, pCO2 and pH. This project will encompass expert training of Dr. Cesbron in the use of planar optodes complementing his expertise in 2D DET mapping of chemical species, which will enable the development of a novel combined chemical imaging technology mentored by a world leader in microenvironmental analysis. The novel technology will investigate the dynamic chemical microenvironment in the seagrass rhizosphere and how this is modulated by environmental change and plant stress (e.g. effects of temperature, pH or eutrophication) in Zostera marina and Zostera noltei.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 219 312,00
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 219 312,00