European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enzyme-powered DNA nanorobotic devices

Opis projektu

Krok w stronę urzeczywistnienia koncepcji biologicznych robotów

Biokompatybilne mikroroboty zdolne do autonomicznego ruchu znajdą wiele zastosowań biomedycznych. Będzie je można wykorzystać na przykład do dostarczania leków. Potencjalnie efektywnym źródłem napędu mikrorobotów mogą być enzymy – ze względu na ich zdolność do przekształcania substratów w produkty. Finansowany ze środków UE projekt DNA-bots to inicjatywa nanotechnologiczna, w której ramach zaproponowano opracowanie nanorobotów napędzanych enzymami. Roboty takie wyposażone będą także w nanoprzełączniki DNA, czyli czujniki, które będą podlegać wstępnie zdefiniowanym zmianom konformacyjnym po przyłączeniu do sekwencji docelowej. Przyjęta przez zespół projektu koncepcja zakłada, że biokompatybilne i biodegradowalne nanoroboty będą w stanie swoiście reagować na pewne bodźce z dużą czułością i skutecznością, a następnie uwalniać przenoszony przez siebie ładunek.

Cel

WHY: Enzyme-powered nanorobotic devices are able to self-propel thanks to the conversion of a substrate into products, holding a great potential for biomedical applications. A step forward in the field would be the precise control and design over the structure and enzyme spatial configuration, as well as the integration of complex functions. WHAT: DNA-bots is an interdisciplinary approach in which enzyme-propulsion and DNA nanotechnology will be merged to develop a new class of biocompatible and biodegradable nanorobotic devices able to self-propel, sense and actuate in front of specific stimuli. To achieve this goal, I will undertake a high risk/high gain research approach at the forefront of nanotechnology. The leading idea is to design and fabricate DNA nanostructures which will be site-specifically functionalized with enzymes to generate self-propulsion. The enzyme-powered DNA nanorobots will be further engineered by integrating DNA nanoswitches able to sense and perform loading and release of cargoes upon specific stimuli. HOW: The challenge met by this Project is to provide a groundbreaking contribution to DNA nanotechnology and nanorobotics. To achieve these objectives, I will be trained at the Host group led by Prof. Francesco Ricci (University of Rome Tor Vergata, Italy), which is a young and dynamic team at the vanguard of the use of DNA nanotechnology for sensing and drug-delivery applications. The Fellowship will proceed through a well-defined set of research and training tasks, organized into four work packages. Thanks to this MSCA Fellowship, I will continue expanding my scientific knowledge and acquiring cutting-edge skills (in synthetic biology, DNA nanotechnology, and nanorobotics), which will significantly impact my career as a researcher and help me to strenghten my position as an independent and mature researcher.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Wkład UE netto
€ 183 473,28
Adres
VIA CRACOVIA 50
00133 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 183 473,28