European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

UNA Europa, an alliance of universities FOR the emergence of talent and the development of research CAREERs

Opis projektu

Rozwój kariery naukowej w ramach sojuszu UNA Europa

Projekt UNA4CAREER realizowany jest z inicjatywy Uniwersytetu Complutense w Madrycie (UCM), który również go współfinansuje. W ramach projektu 40 badaczy, wybranych w dwóch naborach podczas 60 miesięcy realizacji programu, otrzyma stypendium podoktorskie, które pozwoli im rozwinąć swoją karierę zawodową. Dzięki członkostwu UCM w sojuszu UNA Europa – sieci wiodących instytucji badawczych z UE – uczestniczący w programie badacze będą mieli szansę wyjechać na staż do jednego z pięciu partnerskich krajów europejskich. Program obejmuje cztery dyscypliny naukowe (nauki humanistyczne, zdrowie, nauki społeczne oraz nauki eksperymentalne), a jednym z jego założeń jest promowanie projektów interdyscyplinarnych. Umożliwiając młodym badaczom dostęp do wysokiej jakości szkoleń i praktyk, udział w programie pozwoli stypendystom projektu UNA4CAREER zdobyć doświadczenie i umiejętności niezbędne do budowania kariery naukowej w środowisku akademickim i poza nim.

Cel

Universidad Complutense de Madrid (UCM), one of the top ranked Universities in Spain, supports Post Doctorates through its own talent attraction programme (0,5M€/year) and co-funds 50% of Regional programmes (0.5M€/year).
UCM is a well-positioned University at National and EU level, but expanding the funding and territorial scope of these initiatives will allow UCM and the Region to become even more attractive to outside talent.
UNI4CAREER aims at mobilizing 7M€ in the Region (over doubling current funding), through a multiannual fellowship programme (60 months) that will attract 40 experienced researchers in 2 international calls (20 researchers / call). The fellows will incorporate into one of 94 UCM´s excellence groups on 4 knowledge areas: humanities, health, social and experimental sciences.
UNA4CAREER leverages on UNA EUROPA ALLIANCE inspired by, and contributing to, EC EUROPEAN UNIVERSITIES INITIATIVE: UCM plus 5 top EU universities from Italy, France, Belgium, Germany and Poland, that will be Partner Organisations (PO) offering secondment positions, being all committed with HRS4R (4 out of 6 members, including UCM, awarded).
UNA4CAREER, as an open network enabling 40 researchers to combine their work in an INTERNATIONAL (6 countries), CROSS-SECTORAL (possibility to interact with over 500 actors through the UNA Europa Alliance) and INTERDISCIPLINARY (4 scientific areas) framework, will definitely help spreading the best practices of the Marie Skłodowska-Curie actions.
UNA4CAREER will allow the fellows to EXPAND their SKILLS in order to improve their employability in both the academic and non-academic sectors, through SECONDMENTS (60 months in Academic and 30 months in non-Academic entities are estimated).
UNA4CAREER will also encourage researchers to PURSUE A CAREER with a truly European dimension including COMPLEMENTARY TRAINING ON RESEARCH AND TRANSFERABLE SKILLS (over 58 courses available).

Koordynator

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Wkład UE netto
€ 4 413 600,00
Adres
AVENIDA DE SENECA 2
28040 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 8 827 200,00