Skip to main content

Rethinking Human Ergonomics in Lean Manufacturing and Service Industry: Towards Adaptive Robots with Anticipatory Behaviors

Opis projektu

W jaki sposób roboty mogą przyczynić się do ograniczenia zagrożeń w miejscu pracy

Ergonomia pracy ma na celu promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i wygody pracowników, a także wydajności poprzez projektowanie pracy w taki sposób, aby była ona dopasowana do pracownika. Polega ona na dostosowywaniu zadań, stanowisk pracy, narzędzi i sprzętu w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia wielu związanych z wykonywaną pracą zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, które są główną przyczyną niepełnosprawności pracowników. Zespół finansowanego ze środków UE projektu Ergo-Lean planuje zbadać ergonomię podczas interakcji ludzi z robotami w środowisku pracy. Naukowcy spróbują poznać potencjał technologii współpracujących robotów w celu przedstawienia zestawu antycypacyjnych zachowań, które przyczyniają się do poprawy ludzkich czynników fizycznych podczas interakcji. Zespół skupi się szczególnie na badaniu sposobu, w jaki roboty mogą przyczynić się do poprawy ergonomii warunków pracy w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Wkład UE netto
€ 1 488 750,00
Adres
Via Morego 30
16163 Genova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00

Beneficjenci (1)

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Włochy
Wkład UE netto
€ 1 488 750,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00