Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

TRANSTEM: ERA Chair in Translational Stem Cell Biology

Opis projektu

Innowacyjny ośrodek badań nad komórkami macierzystymi w Bułgarii

Badania nad komórkami macierzystymi to dziedzina, w której bułgarscy naukowcy będą mogli wkrótce rozwinąć swój potencjał dzięki ustanowieniu katedry EPB na Uniwersytecie Medycznym w Warnie. Katedra powstała w celu promowania i wspierania podstawowych i stosowanych badań naukowych pozwalających na poszerzanie stanu wiedzy na temat konkretnych zagadnień. Działania katedry EPB będzie wspierać zespół finansowanego przez UE projektu TRANSTEM, którego zadaniem jest stworzenie zaawansowanego Wydziału Biologii Komórek Macierzystych prowadzonego przez doświadczonego badacza specjalizującego się w tej dziedzinie. Priorytetem wydziału będzie pełne wykorzystywanie istniejących zdolności naukowych, zwiększanie skuteczności w tworzeniu i stosowaniu innowacji oraz rozwijanie potencjału uczelni w zakresie odkrywania nowych terapii i leków. Wyniki badań znajdą zastosowanie w strategiach dotyczących poprawy zdrowia publicznego oraz przy poszukiwaniu nowych możliwości finansowych.

Cel

The goal of TRANSTEM is to unlock, foster and sustain excellent basic and applied stem cell research as well as clinical
application in MUV through the recruitment of an ERA Chair in stem cell biology.
TRANSTEM will specifically:
- Enhance research organization and management in MUV by establishing a new and fully functional Stem Cell Biology
Department and hiring an outstanding stem cell biology researcher and manager who will guide the transformation process
and SCBD development.
- Strengthen the scientific excellence in MUV in the field of translational stem cell biology via continuous development and
regular evaluation of the new Stem Cell Biology Department, human resource capacity upgrade, trainings in research,
bilateral exchanges with foreign research centres of excellence in stem cell biology, and study visits in bio banks abroad.
- Increase the transfer of innovation potential of MUV and enable the translation of discoveries into new therapies and
medical products which improve public’s health and generate new economic opportunities through the setting up of a
knowledge transfer office, upgrading IPR strategy
- and fostering project and collaborations with biotech, healthcare and pharmaceutical industries.
- Enable regional socio-political development in the field of stem cell biology by generating regional support through open
multi-stakeholder dialogue with social and political stakeholders, tackling policy bottlenecks and roadmapping reforms in the
Bulgarian research and innovation landscape.
- Leverage existing and establish new collaborations to extend application and participation both in national operational
programmes and international EU funded calls thus enabling major scientific advancements in the use of stem cells for
public health.
- Ensure widespread and effective communication and dissemination which raise awareness, foster interactions and
maximise TRANSTEM’s impact at the regional, national and international levels.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WIDESPREAD-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WIDESPREAD-2018-04

Koordynator

Medical University Of Varna
Wkład UE netto
€ 2 499 978,75
Adres
55 Marin Drinov Str.
9002 Varna
Bułgaria

Zobacz na mapie

Region
Северна и Югоизточна България Североизточен Варна
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 499 978,75