European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Active Monitoring of Cancer As An Alternative To Surgery

Opis projektu

Ulepszone strategie monitorowania nowotworów mogą ograniczyć liczbę operacji i poprawić stan zdrowia pacjentów

Postęp technologiczny oraz pogłębione zrozumienie procesów chorobowych mogą przyczynić się do powstania mniej inwazyjnych i przełomowych metod terapii. Jeszcze do niedawna lobotomia stanowiła uznaną alternatywną metodę leczenia poważnych chorób psychicznych, w przypadku których tradycyjna terapia nie była skuteczna. Coraz częściej uważa się, że chirurgiczne usunięcie rozpoznanego guza może przynieść więcej powikłań niż korzyści. Dzięki tej świadomości onkologia wkracza w nową erę. Uważne, aktywne monitorowanie stanu pacjenta niepoddanego tradycyjnemu leczeniu pod kątem pojawienia się zmian stanowi teraz część planu leczenia. Projekt CAST ma na celu pogłębienie naszej wiedzy dotyczącej zachowania nowotworów i strategii ich monitorowania, co ostatecznie przyczyni się do ograniczenia liczby niepotrzebnych operacji przy jednoczesnej poprawie stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Cel

When a patient is discovered to have cancer, one of the primary goals is to have the tumour removed by surgery. Although
this provides excellent oncological control, it is associated with morbidity and functional problems in cancer survivors. Recent
studies have shown that the immediacy to perform a resection does not always lead to improved clinical outcome.
Furthermore, cancer surgery can often lead to complications where the quality of life for the patient is compromised by toxic
side effects and /or damage to nerves, organs or healthy tissues. A number of recent clinical trials in the field of cancer
surgery have advocated the concept of watch and wait, watchful waiting, active monitoring or surveillance, which are terms
used to describe a monitoring strategy for cancer. The concept may be antithetical but the functional advantage of these
alternatives is clear even though there is some concern about the risk. Though the evidence is still weak, current studies
suggest that with adequate selection and follow-up, this oncological risk is small. A major consideration for clinicians is now
to maintain quality of life for all patients. Our objective in this proposal is to implement novel approaches so that cancer
surgery can be avoided, where we aim to (a) develop new monitoring technologies from industry so that the surveillance
window can be increased to allow for better treatment options over time and to avoid surgery, (b) develop new ‘watch and
wait’ strategies in order to study the behaviour of the cancer so that any risks to the patient can be minimised leading to a
better clinical outcome and (c) train a new generation of preclinical and clinical scientists to be able to implement this new
concept as standard of care and to maximise the benefits of an active monitoring policy.

Koordynator

STICHTING HET NEDERLANDS KANKER INSTITUUT-ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS
Wkład UE netto
€ 265 619,88
Adres
PLESMANLAAN 121
1066 CX Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 265 619,88

Uczestnicy (13)