Skip to main content
European Commission logo print header

Guided Waves for Structural Health Monitoring

Opis projektu

Lepsze monitorowanie obiektów inżynierskich przyniesie korzyści przemysłowi i obywatelom

Skomplikowane obiekty inżynierskie, takie jak mosty i autostrady, z czasem ulegają degradacji – często w sposób niewidoczny. Rozwiązania w zakresie monitorowania stanu konstrukcji pozwala na przeprowadzanie ciągłych ocen stanu, co pozwala na monitorowanie zmian oraz wykrywanie usterek na wczesnym etapie, zanim wystąpią poważne lub śmiertelnie groźne awarie. Rozwiązania monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujące fale prowadzone umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości dzięki wyczuwaniu zmian w propagacji prowadzonych fal ultradźwiękowych w elementach konstrukcyjnych. Pomimo obiecującego potencjału tej technologii, nie jest ona jeszcze rozpowszechniona w zastosowaniach przemysłowych. Czułość prowadzonych fal ultradźwiękowych na wiele parametrów jest trudna do optymalizacji ze względu na niedostępność odpowiedniego oprogramowania do modelowania. W ramach projektu GW4SHM prowadzone są szkolenia dla młodych naukowców w zakresie symulacji i przetwarzania sygnałów. Celem projektu jest stworzenie narzędzi dostosowanych do potrzeb branży, co pozwoli na popularyzację rozwiązań w zakresie monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujących prowadzone fale ultradźwiękowe w wielu sektorach.

Cel

Structural health monitoring (SHM) is essential to guarantee the safe and reliable operation of technical appliances and will be a key enabler to exploit emerging technologies such as remaining useful lifetime prognosis, condition-based maintenance, and digital twins. Particularly, SHM using ultrasonic guided waves is a promising approach for monitoring chemical plants, pipelines, transport systems and aeronautical structures. While substantial progress has been made in the development of SHM technology, current techniques are often realised only at lab-scale. Missing quantification of reliability hinders their practical application. The substantial effort for signal processing and of permanent transducer integration as well as the lack of efficient simulation tools to improve understanding of guided wave-structure interaction and to predict the capabilities of the system limit their widespread use. Training of PhD students specialised in SHM is limited and fragmented in Europe. The aim of this project is to combine for the first time efficient simulation and signal processing tools for SHM and to assess the reliability of the monitoring systems. The project will bring together partners from academia and industry and will train a new generation of researchers skilled in all aspects of SHM, enabling them to transform SHM research into practical applications. Focusing on aeronautics, petrochemistry and the automotive sector as initial pilot cases, we will develop SHM concept to assess the integrity of structures and create ready-to-use tools for industry and other SHM users. The strong collaboration between mathematicians, physicists and engineers aims to bring the capabilities and applicability of SHM methods to the next level. Our students will acquire multidisciplinary scientific expertise, complementary skills, and experience working in academia and industry. The outcome of the project will pave the way for integrating SHM into real-world engineering structures.

Koordynator

BUNDESANSTALT FUER MATERIALFORSCHUNG UND -PRUEFUNG
Wkład UE netto
€ 505 576,80
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (12)