Skip to main content
European Commission logo print header

COMBINING APPROACHES FOR PHOTOSYNTHETIC IMPROVEMENT TO ALLOW INCREASED SUSTAINABILITY IN EUROPEAN AGRICULTURE

Opis projektu

Wykorzystywanie różnorodności biologicznej w celu zwiększenia wydajności fotosyntezy i upraw

W procesie fotosyntezy energia światła wykorzystywana jest przez rośliny w celu przekształcenia dwutlenku węgla i wody w węglowodany potrzebne im do rozwoju i wzrostu. Ten naturalny proces stanowi kluczowy czynnik podtrzymujący życie na naszej planecie. Stale poszukujemy jednak odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie znacząco zwiększyć wydajność fotosyntezy w celu usprawnienia naszych upraw. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu CAPITALISE chcą znaleźć odpowiedź na to pytanie poprzez zbadanie trzech strategii na podstawie roślin modelowych. Strategie te obejmują zmiany w cyklu Calvina, kinetykę reakcji fotosyntetycznych na zmiany w napromieniowaniu, a także dostosowywanie ilości chlorofilu w liściach. Badania skupią się na jęczmieniu, pomidorach i kukurydzy. W toku badań naukowcy zamierzają zidentyfikować zasoby genetyczne niezbędne do poprawy właściwości fotosyntetycznych tych roślin. W przyszłości rezultaty przeprowadzonych badań naukowych będą mogły znaleźć przełożenie na inne ważne gatunki roślin uprawnych. Do 2030 roku uczestnicy projektu CAPITALISE zamierzają także opracować strategię pozwalającą na zwiększenie wydajności procesu fotosyntezy kluczowych roślin uprawnych o 10 %.

Cel

There is a need for a ground-breaking technology to radically increase crop yields in Europe and beyond. Improved photosynthesis will be the foundation of these radical yield increases. We are an alliance of European plant breeding companies, a phenotyping technology developer and academic plant scientists. Our project aims to translate major advances in photosynthetic improvement from model plant species into three important crop species. We will capitalize on the three most promising strategies in model plants to identify the genetic resources needed to improve the photosynthetic properties of crop plants: (I) tuning of the Calvin cycle, (II) the kinetics of photosynthetic responses to changes in irradiance, and (III) tuning leaf chlorophyll content, thus providing new tools with which to increase the rate of CO2 fixation. To do so, we aim to discover the genetic basis for natural variation in traits associated with each strategy as well as use gene editing and transgenic engineering to improve photosynthesis in three major European crops: barley, tomato and maize. The findings will be used to build a complete roadmap including the feasibility of each specific technique to improve photosynthetic efficiency. Based on precedent, we expect that improving our targeted traits will result in increases in photosynthesis of 10% or more, and there will be added benefits in sustainability via better resource-use efficiency of water and nitrogen. A public dialogue programme will be used to ensure stakeholder engagement and explore further the societal limits to the acceptability of a range of technologies as potential routes to crop improvement. Looking to the 2030 horizon, this project will develop an adaptable strategy able to achieve 10% improvement in photosynthetic efficiency across a wide range of environments.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-BIO-2019-two-stage

Koordynator

WAGENINGEN UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 1 052 298,33
Adres
Droevendaalsesteeg 4
6708 PB Wageningen
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Gelderland Veluwe
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 2 964,17

Uczestnicy (20)