Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

FAST and Nano-Enabled SMART Materials, Structures and Systems for Energy Harvesting

Opis projektu

Udoskonalone nanomateriały do pozyskiwania energii

Pozyskiwanie energii, czyli czerpanie jej z otoczenia w postaci ciepła, światła lub dźwięku, tak by nie została utracona, jest metodą dobrze znaną i wykorzystywaną w ogniwach słonecznych. Technologia ta doczekała się wielu innowacyjnych zastosowań dzięki najnowszym trendom związanym z cyfryzacją, w tym internetowi rzeczy. Powszechne wdrożenie technologii pozyskiwania energii zależy od dostępności niezawodnych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania i opiera się na pierwiastkach powszechnie występujących w skorupie ziemskiej oraz wydajnych procesach produkcyjnych. Nadrzędnym celem finansowanego ze środków UE projektu FAST-SMART jest zastosowanie na szeroką skalę niedawno opracowanych przez członków projektu technik wytwarzania do syntezy inteligentnych nanomateriałów do pozyskiwania energii. Badacze spodziewają się, że opracowanie materiałów piezoelektrycznych i termoelastycznych, wykorzystujących pierwiastki powszechnie występujące w skorupie ziemskiej, zwiększy wydajność procesów wytwarzania i zmniejszy o 30 % ogólne koszty materiałów.

Cel

The project's overall concept is centred on the scaling up of novel, mass-production nano-manufacturing techniques invented by FAST-SMART partners for synthesis of nano-structured smart materials and component manufacturing for energy harvesting applications to significantly improve the material quality and structural reliability (>50%~100% improvement) and reduce overall materials and processing costs (by 30%) through shortening the process chains and improving material processing efficiency, being focused on less and free rare-element dependence materials (such as lead-free piezoelectric and Hf-free half-Heusler thermoelectric materials) as well as on new energy harvester designs considering environmental strategy, thus to bring about positive, environment-related impacts to Europe (greenhouse gas emission down by 50%, waste reduction by 50%), increased EU’s market share worthy hundreds million Euros initially, and to promote wide implementation of Internet of Things (IoT) and Digital Single Market (DSM) in Europe, due to introduction of the new energy harvesting products, design and manufacturing services created through the FAST-SMART’s partnership.

Current obstacles to the large-scale introduction of energy harvesters that use materials with less rare-element dependence and/or that are toxicity-free are associated largely with inadequate material performance and reliability, high manufacturing cost, and inadequately developed product design strategy addressing needs for sustainable developments. The main driver of the proposal lies in a need to meet challenges particularly for the development and applications of Piezoelectric (PE) and Thermoelectric (TE) materials, associated structures and systems for new-generation energy harvesters, and for dealing with energy generation, storage and uses related issues with a systematic approach, and hence, to help to meet EU’s targets on the social, economic and environmental developments.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-ST-IND-2019

Koordynator

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
Wkład UE netto
€ 1 105 916,25
Adres
Richmond Street 16
G1 1XQ Glasgow
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Scotland West Central Scotland Glasgow City
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 105 916,25

Uczestnicy (14)