Skip to main content

ECG patch and diagnostic service center for efficient and accurate ECG home monitoring

Opis projektu

Plaster z elektrodą EKG przyspieszy wykrywanie zaburzeń rytmu serca

Choroby układu krążenia odpowiadają za 31 % zgonów na całym świecie. Systemy do monitorowania EKG metodą Holtera są zazwyczaj wykorzystywane do wczesnego wykrywania choroby i włączania leczenia, jednak nie są one w stanie wykryć ponad 80 % przypadków zaburzeń rytmu serca. Za pośrednictwem projektu HeartService pacjent będzie nosił plaster z urządzeniem monitorującym EKG, które w odpowiednim czasie dostarcza do centrum usługowego precyzyjnych danych do oceny przez kardiologów. Ten niedrogi plaster oraz usługi związane z analizą danych zostaną wprowadzone w 2019 r., a dofinansowanie zostanie wykorzystane, by określić najlepsze strategie rozpowszechniania tego produktu w krajach UE.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

GLANUM MEDICAL BV
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Noord Brabantlaan 265
5652 LD Eindhoven
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Środki z innych źródeł
€ 21 429,00