European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ECG patch and diagnostic service center for efficient and accurate ECG home monitoring

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy plaster wykonujący EKG i systemy diagnostyczne przyspieszą wykrywanie chorób serca

Wczesne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych, obejmujących problemy związane z rytmem serca, zastawkami, tętnicami wieńcowymi lub samą funkcją serca pozwala na zmniejszenie liczby zgonów wśród pacjentów. W ramach projektu HeartService powstał rewolucyjny plaster monitorujący pracę serca, który umożliwia szybszą diagnostykę chorób.

Zdrowie icon Zdrowie

Monitorowanie EKG metodą Holtera jest zwykle wykorzystywane w celu wykrywania chorób związanych z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci, u których nie występują widoczne objawy, są bardzo trudni do zdiagnozowania. Firma Glanum opracowała przyjazny dla użytkowników plaster wyposażony w monitor EKG, który rejestruje dane na temat pracy serca pacjenta. Plan opracowany przez firmę i realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach unijnego projektu HeartService zakłada, że dane z urządzenia będą na bieżąco przesyłane do działającego obecnie wirtualnego centrum diagnostycznego (Glanum Diagnostics), gdzie będą mogli się z nim zapoznać kardiolodzy. Firma Glanum oczekuje obecnie na uzyskanie oznakowania CE dla swojego plastra. Po zakończeniu formalności nastąpi produkcja na niewielką skalę oraz testy pilotażowe z udziałem wybranych lekarzy. Następnie zespół zamierza zaoferować swoje rozwiązanie lekarzom rodzinnym, ośrodkom diagnostycznym i szpitalom w Holandii. Wsparcie projektu ze strony Unii Europejskiej pozwoliło firmie Glanum opracować szerzej zakrojony plan wprowadzenia urządzenia na rynki w całej Europie.

Usprawnianie pozyskiwania danych i diagnostyki

Obecna praktyka monitorowania EKG metodą Holtera, w ramach której wykorzystywane są specjalne urządzenia, jest zdecydowanie niezrównoważona, zwłaszcza biorąc pod uwagę błyskawiczny przyrost liczby pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby układu krążenia. Przede wszystkim przeprowadzenie takiego badania wymaga wielokrotnych wizyt pacjenta w placówce medycznej w związku z koniecznością odpowiedniego przymocowania rejestratora do ciała pacjenta i jego późniejszego usunięcia, co stanowi bardzo pracochłonny proces. Po drugie, analiza danych EKG przez specjalistów wydłuża czas pomiędzy przeprowadzeniem badania i postawieniem diagnozy. Co więcej, w wielu przypadkach pacjenci muszą czekać na dostępność rejestratorów, a także na wizyty u specjalistów. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Glanum stanowi realną alternatywę dla klasycznego badania. Opracowany przez firmę plaster zawiera trzy drukowane elektrody podłączone do jednostki bazowej przetwarzającej sygnały, opartej na układzie scalonym o możliwościach rozszerzonych dzięki SI. Moduł elektroniczny, który gromadzi, przetwarza i przechowuje dane na temat sygnałów EKG w swojej pamięci wewnętrznej, jest całkowicie zintegrowany z plastrem z elektrodami. To niezwykle czułe urządzenie monitorujące jest w stanie gromadzić dokładne dane z monitorowania EKG nawet przez tydzień. Dodatkowo, w przeciwieństwie do klasycznego monitorowania metodą Holtera, pacjent nie musi przejmować się kablami i przewodami, które ograniczają ruchy. Plaster jest również niewielki, cienki i wodoodporny. Po zakończeniu monitorowania pacjent może odkleić plaster, a następnie przesłać go do centrum diagnostycznego Glanum Diagnostics w celu analizy. Firma Glanum Medical nawiązała współpracę z lekarzami w celu otwarcia centrum usług diagnostycznych zajmującego się analizą zapisów EKG. Dzięki takiej usłudze lekarze mogą zlecić analizę EKG na zewnątrz, skracając w ten sposób czas diagnostyki. Testy nowego rozwiązania były przeprowadzane przy użyciu symulatora EKG podłączonego do plastra, a także z udziałem 25 ochotników, którzy korzystali z urządzeń. Producent przeprowadził także badania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i wyładowań elektrostatycznych, a także testy potwierdzające zgodność urządzenia z normą IPX7, określającą odporność urządzenia na wilgoć, przypadkowy kontakt, kurz oraz dostawanie się do środka ciał stałych. „Opracowany plaster spełnił wszystkie oczekiwania i może być wykorzystywany do przeprowadzania badań EKG”, twierdzi Inge Sieben, koordynatorka projektu i dyrektor zarządzająca Glanum Medical.

W odpowiedzi na realne zapotrzebowanie

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia choroby układu krążenia są przyczyną 31 % wszystkich zgonów na świecie. Każdego roku z ich powodu umiera przeszło 17,9 miliona ludzi. Według szacunków w Europie odpowiadają one za aż 45 % wszystkich zgonów. WHO utrzymuje również, że śmiertelność w przypadku chorób układu krążenia może być mniejsza, jeśli będziemy w stanie zapewnić ich diagnostykę na wcześniejszym etapie. „Od samego początku skupialiśmy się na zaspokajaniu realnych potrzeb rynku. Rozmawialiśmy z lekarzami rodzinnymi i kardiologami, od których dowiedzieliśmy się, że poza urządzeniem lekarze pierwszego kontaktu potrzebują także dostępu do usług centrum diagnostycznego, z kolei w przypadku kardiologów nasze urządzenie zapewnia możliwości, których nie oferują tradycyjne rejestratory wykorzystywane w diagnostyce metodą Holtera”, twierdzi Sieben. Firma oczekuje na przyznanie produktowi oznakowania CE. W dalszych planach jest rozpoczęcie produkcji, a następnie zwiększanie skali usług EKG w Holandii. Na 2021 rok firma planuje wprowadzenie usługi monitorowania EKG metodą Holtera w formie plastra za granicą, w pierwszej kolejności w Niemczech i Szwecji.

Słowa kluczowe

HeartService, monitorowanie metodą Holtera, EKG, elektrokardiogram, serce, czujnik, SI, plaster, kardiolodzy, rytm, zastawki, tętnice wieńcowe, funkcja serca

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania