European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO Operation

Opis projektu

Elektrownie wirtualne działające w oparciu o elastyczne wytwarzanie i magazynowanie energii oraz zapotrzebowanie na nią na potrzeby rynków energii elektrycznej i prężnego działania operatorów systemów dystrybucyjnych

Celem projektu FEVER jest wdrożenie i demonstracja rozwiązań i usług wykorzystujących elastyczność w celu oferowania usług w zakresie sieci elektroenergetycznej, które rozwiązują problemy sieci dystrybucyjnej, umożliwiając tym samym jej bezpieczne i prężne działanie. Projekt obejmuje technologie i techniki do wykorzystania elastyczności energetycznej zasobów do magazynowania energii. W jego ramach wdrażane jest też kompleksowe rozwiązanie w zakresie elastycznej agregacji, zarządzania i handlu. Ponadto wdrożony zostanie zestaw narzędzi do elastycznego handlu oparty na technologii DLT, umożliwiający autonomiczne zawieranie transakcji typu peer-to-peer. W ramach projektu FEVER wprowadzane są również ukierunkowane na cel zastosowania oraz narzędzia, które zapewnią operatorom systemów dystrybucyjnych możliwość odpowiedniej obserwacji i kontroli sieci. Zespół projektu FEVER przeprowadzi obszerne działania demonstracyjne i testowe w wielu lokalizacjach.

Cel

FEVER will implement and demonstrate solutions and services that leverage flexibility towards offering electricity grid services that address problems of the distribution grid, thus enabling it to function in a secure and resilient manner. The project encompasses technologies and techniques for extraction of energy flexibilities from virtual and explicit energy storage (batteries, V2G) and demand response. FEVER will leverage the potential for flexibility due to the electrification of sectors such as heating (heat pumps, district heating) and cooling (e.g. industrial refrigeration). In FEVER we will implement a comprehensive flexibility aggregation, management and trading solution that incorporates intelligence around the optimal flexibility orchestration and is capable to offer flexibility services in different markets (local, wholesale). In addition, a peer-to-peer flexibility trading toolbox will be implemented with a distributed ledger technology enabling autonomous peer-to-peer trading. FEVER will implement a set of goal-oriented applications and tools that empower DSOs with optimal grid observability and controllability. The DSO toolbox will include advanced monitoring and automated control functions (critical event prevention, self-healing, island-mode power management, etc.). FEVER will carry out extensive demonstration and testing activities in multiple settings. For scalability assessment the project includes large scale simulations of novel market mechanisms for day-ahead and continuous trading of flexibility services, and simulations of wholesale-retail market coupling.These simulations will contribute to the quantification of the impact of flexibility services at the distribution grid level and beyond (transmission level). FEVER’s holistic approach to flexibility will facilitate establishing and operating appropriate business models for all players in the market, thereby providing the EU with a secure, efficient and resilient electric grid.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

INTRACOM SINGLE MEMBER SA TELECOM SOLUTIONS
Wkład UE netto
€ 1 012 596,33
Adres
NEW ROAD PEANIA MARKOPOULO 19 7KM
19002 Peania
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Ανατολική Αττική
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 446 566,19

Uczestnicy (18)