CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Unleashing future-facing urban hubs through culture and creativity-led strategies of transformative time

Opis projektu

Rewitalizacja obszarów miejskich dzięki dziedzictwu, kulturze i kreatywności

Koncepcja rewitalizacji obszarów miejskich obejmuje wysiłki na rzecz odbudowy podupadających budynków i gospodarek dzięki identyfikacji potrzeb i wyzwań, zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron oraz realizacji projektów dostosowanych do wymogów nowych zrównoważonych społeczności. Finansowany przez UE projekt T-Factor poświęcony jest badaniu okresu miejskiej transformacji, tzn. działań realizowanych od opracowania planu rewitalizacji po jej zakończenie. Celem badaczy jest wykazanie, że dzięki kulturze, kreatywnej współpracy i zaangażowaniu zainteresowanych stron miasta mogą zamienić się w pełne życia ośrodki promujące integrację, innowacje społeczne i przedsiębiorczość. Przedmiotem badań będą programy rewitalizacji zabytkowych centrów sześciu miast: Amsterdamu, Bilbao, Kowna, Lizbony, Londynu i Mediolanu. Jako że programy te są na początkowych etapach wdrożenia, zespół projektu stworzy specjalny ekosystem budowania zdolności dla realizowanych w tych miastach partnerstw publiczno-prywatnych, tym samym umożliwiając całkowicie innowacyjny rozwój obszarów miejskich.

Cel

T-Factor challenges the waiting time in urban regeneration - i.e. the time in-between the adoption of the masterplan and its actual realization - to demonstrate how culture, creative collaboration and wide engagement can unleash vibrant urban hubs of inclusive urban (re)generation, social innovation and enterprise. The project targets early stage regenerations in a diversity of historic urban areas in London, Bilbao, Amsterdam, Kaunas, Milan and Lisbon, and provides their PPPs with a unique ecosystem of capacity-building for radically new city-making approaches. Leveraging local coalitions of actors, we will use the masterplans of the targeted regenerations as the starting point to steer collective inquiry into their meanings and narratives, co-create visions of future spaces, and put them on stage via meanwhile uses and experiences. Throughout the process, culture and creativity will support voice and engagement, and help enrich and steer the masterplans towards heritage and culture-relevant innovation and enterprise, and social and cultural integration. Via trans-disciplinary action research, we will keep track of change, and build on the insights to add iteratively new layers of collective reflection and action. This learning by making will continuously inform masterplans and PPPs, consolidating, adjusting and providing new directions of urban development rooted in shared goals of sustainable city-making. T-Factor will work as an international community of practice, delivering an innovative city-mentoring model which will create multiple collaborations between the pilot cities, advance cultural and creative hubs, universities, enterprises and social organizations partnering the project, so as to shape an international movement of capacity-building and knowledge co-creation for the transformative time in urban regeneration leveraging heritage, culture and creativity.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2019-2

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ANCI TOSCANA ASSOCIAZIONE
Wkład UE netto
€ 693 125,04
Adres
VIALE DELLA GIOVINE ITALIA 17
50122 Firenze
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Toscana Firenze
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 693 125,04

Uczestnicy (27)