European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart Cultural Tourism as a Driver of Sustainable Development of European Regions

Opis projektu

Dane wspierające inteligentną turystykę kulturalną w regionach Unii Europejskiej

Polityka zrównoważonej turystyki kulturalnej ma znaczenie z punktu widzenia rozwoju europejskich regionów, gdyż ten rodzaj turystyki może odgrywać rolę czynnika wzrostu gospodarczego, zwłaszcza na obszarach wiejskich czy na peryferiach miast. Finansowany przez Unię Europejską projekt SmartCulTour ma na celu przedefiniowanie koncepcji turystyki kulturalnej, aby zapewnić europejskim regionom strategie ukierunkowane na udział zainteresowanych stron w procesie współtworzenia inteligentnych praktyk w tej dziedzinie. W ramach projektu opracowany zostanie system wspomagania decyzji, który będzie dokładnie monitorował regiony na podstawie danych pochodzących z zarówno tradycyjnych, jak i nietradycyjnych źródeł. Bazując na kompleksowych badaniach źródeł wtórnych, uczeni najpierw określą, które polityki dotyczące zrównoważonej turystyki kulturalnej mają korzystny wpływ, a następnie przystąpią do sformułowania zaleceń dotyczących podjęcia ewentualnych działań lokalnych. Projekt zostanie zrealizowany w formie badań terenowych przeprowadzonych w sześciu żywych laboratoriach.

Cel

SmartCulTour aims to support regional development in European regions, with special attention to rural peripheries and the urban fringe, through sustainable cultural tourism. The project redefines cultural tourism through a contemporary lens and provides a comprehensive measurement framework for supply, demand and impacts. In order to support knowledge-led destination management, a decision-support system (DSS) will be developed for wide-scale monitoring purposes across European regions. The DSS will synthesize both traditional and non-traditional data sources, the latter particularly related to big data analytics, thereby assisting smart regional development. Besides a contribution to conceptual development and cultural tourism measurement, the main objective of SmartCulTour relates to the facilitation of community-led rural development through field experimentation in 6 living labs. Prior to these living labs, a comprehensive desk research will identify significant sustainable cultural tourism policies, their impacts and critical success factors. These best cases will inspire a series of possible local interventions. Within the living labs, novel creative approaches to stakeholder engagement are tested, notably arts-based methods, serious games, and service design which will help to provide local context and support. A toolkit will be designed to help destinations implement local actions towards sustainable cultural tourism development. SmartCulTour will therefore contribute to theory development, empirical validation of best practices within a living labs setting, and procedural development, particularly by providing European regions with a set of strategies to optimally engage with stakeholders and co-create sustainable cultural tourism experiences.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 357 000,50
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 357 000,50

Uczestnicy (9)