Skip to main content
European Commission logo print header

Optical Fibre Dose Imaging for Adaptive Brachytherapy

Opis projektu

Oświecony system do monitorowania zmniejsza ryzyko związane z radioterapią celowaną

Możliwość dostarczania leku dokładnie tam, gdzie jest to konieczne, zwykle zwiększa skuteczność leczenia przy niższych dawkach i mniejszej liczbie działań niepożądanych w porównaniu do terapii o mniejszym rozkładzie przestrzennym lub czasowym. Na tej zasadzie działają nie tylko inhalatory nosowe, ale również napromieniowanie stosowane w leczeniu nowotworów, które coraz więcej korzyści czerpie z celowanego podawania leków na drodze brachyterapii (umiejscowienie materiału radioaktywnego zawartego w kapsułce w ciele pacjenta w miejscu, gdzie zlokalizowany jest guz). Z uwagi na fakt, że napromieniowanie może powodować znacznie poważniejsze działania niepożądane na komórki zdrowe w porównaniu do inhalatora nosowego, lekarze monitorują dawki promieniowania w czasie rzeczywistym. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu ORIGIN opracowują znacznie udoskonaloną metodologię – obrazowanie optyczne dawki oparte na fotonice oraz system do lokalizacji, którego rozdzielczość znacząco zmniejszy ogólne ryzyko popełnienia błędu podczas leczenia.

Cel

ORIGIN aims to deliver more effective, photonics-enabled, brachytherapy for cancer treatment through advanced real-time radiation dose imaging and source localisation. This will be achieved by the development of a new optical fibre based sensor system to support diagnostics-driven therapy through enhanced adaptive brachytherapy. A 16-point optical fibre sensors system will be developed, for Low Dose Rate (LDR) and High Dose Rate (HDR) Brachytherapy, with sensitivity of 150 counts/Gy for LDR- and 2500 counts/mGy for HDR- BT alongside a dedicated data acquisition system providing a dose mapping system with a spatial resolution of 0.5mm (HDR) and 3mm (LDR) and time resolution of 0.1s (HDR) and 0.5s (LDR), with 5% uncertainty. This is a 50% improvement in uncertainty over existing systems. Further interrogation of the optical signal will provide real-time monitoring of the radiation source location during treatment. The ORIGIN system will be integrated into existing clinical brachytherapy treatment planning and delivery systems to confirm that the dose prescribed to the tumour is achieved, whilst ensuring the dose to organs at risk (OARs) is within acceptable limits. This will provide for optimised dose-led, patient-oriented, personalised treatment plans leading to improved patient outcomes and prevention of treatment errors, with the potential to reduce the overall risk of treatment error by 55%. The optical fibre radiation dosimeters will be further optimised for improved optical signal collection efficiency, higher signal-to-noise ratio (SNR) and repeatable high volume fabrication. Taking manufacturability into consideration from the outset will ensure that ORIGIN establishes Europe at the fore of brachytherapy system development and photonics manufacturing.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-ICT-2018-20

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-ICT-2019-2

Koordynator

UNIVERSITY OF LIMERICK
Wkład UE netto
€ 1 059 032,01
Adres
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK, PLASSEY
- Limerick
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Northern and Western Border
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 059 032,01

Uczestnicy (10)