Skip to main content
European Commission logo print header

Computational biomechanics and bioengineering 3D printing to develop a personalized regenerative biological ventricular assist device to provide lasting functional support to damaged hearts

Opis projektu

Druk 3D pomaga w odtworzeniu uszkodzonego serca

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) stanowi najczęstszą przyczynę zgonów w Europie. Poszukując metod jej leczenia, badacze zajmujący się biomedycyną sięgają po mechanizmy samonaprawy tkanek lub narządów. Jednak najbardziej obiecujące rozwiązanie wiąże się z postępami w dziedzinie przeprogramowywania komórek, biomateriałów lub drukowania 3D w połączeniu z dogłębnymi badaniami fizjologii mięśnia sercowego. W ramach finansowanego przez UE projektu BRAV3 opracowane zostanie trwałe urządzenie biologiczne, które będzie w stanie pompować krew wraz z uszkodzonym sercem. W tym celu stworzona zostanie tkanka regeneracyjna z wykorzystaniem biomateriałów, komórek macierzystych i zaawansowanego modelowania obliczeniowego oraz systemów, które można wydrukować w 3D. Opracowując biologiczne urządzenia wspomagające pracę komór (BioVAD), projekt BRAV3 przyczyni się do rewolucji w medycynie regeneracyjnej i jej zastosowań klinicznych. Ponadto wpłynie na powstawanie nowych technologii medycznych oraz poszerzy naszą wiedzę o rozwoju ludzkiego serca.

Cel

Ischemic heart disease is the main cause of death in the EU, straining patients and economies. Regenerative Medicine has failed at delivering a definitive solution, and even the breakthrough of cell reprogramming, biomaterials or 3D printing, have not been able to find a curative solution. Generating a muscle with efficient pumping requires a careful recapitulation of the myocardial architecture. BRAV∃ is born with the ambition of shaping this quantum leap in the field. The overall concept is to provide a lasting functional support to injured hearts through the fabrication of regenerative personalized advanced tissue engineering-based biological ventricular assist devices (BioVADs). To do so, we will apply multimodal deep cardiac phenotyping, coupled to advanced Computational Modelling and biomechanical analysis in a large animal model of disease, to create a personalised 3D printable design. We will for the first time create a fibre-reinforced human heart-sized cardiac tissue able to recapitulate the low Young´s Modulus of the myocardium while withstanding pressures generated during the cardiac circle. Using the latest human induced pluripotent stem cell (hiPSC) technology and industrial-scale growth and differentiation, we will cellularize this novel human heart-sized constructs, creating a highly efficiently aligned cardiac tissue (including vasculature). BioVADs will be matured in in-Consortium built electromechanical stimulation bioreactors before transplantation in a porcine model of disease. We anticipate our BioVADs will constitute a one-shot regenerative treatment of IHD, decreasing the burden on healthcare providers and improving the quality of life of patients. Crucially, we will for the first time generate a wealth of information on heart development at a human scale. Delivering this novel application whilst developing the technological environment (bioreactor, chamber, pacemaker) will boost the capacity of the EU to grow economically and lead the field.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD

Koordynator

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Wkład UE netto
€ 800 500,00
Adres
Campus universitario edificio central
31080 Pamplona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Comunidad Foral de Navarra Navarra
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (16)