European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Large demonstratIoN of user CentrIc urban and long-range charging solutions to boosT an engaging deployment of Electric Vehicles in Europe

Opis projektu

Oczekiwania użytkowników pojazdów elektrycznych

Wprowadzanie na rynek pojazdów elektrycznych wymaga zrozumienia oczekiwań i potrzeb użytkowników. To jeden z głównych celów finansowanego przez UE projektu INCIT-EV. Prowadzący go zespół wykorzysta tradycyjne techniki (w tym analizy literatury fachowej i danych publicznych, badania ankietowe oraz techniki partycypacyjne), lecz sięgnie także po bardziej nowoczesne rozwiązania i postara się rzucić nowe światło na oczekiwania użytkowników takich pojazdów oraz czynniki mające na nie wpływ. Zespół projektu zamierza zaprezentować różne technologie związane z infrastrukturą ładowania oraz powiązane z nimi modele biznesowe w celu poprawy doświadczeń użytkowników tej technologii. Projekt zrzesza 33 partnerów, w tym sześciu dostawców rozwiązań w zakresie technologii ładowania oraz pięć urzędów publicznych, dwie firmy odpowiedzialne za przygotowywanie infrastruktury drogowej oraz dwa przedsiębiorstwa z segmentu MŚP mające doświadczenie w zakresie zachowań użytkowników oraz e-mobilności. Zakłada się, że projekt zdoła zwiększyć wiedzę przemysłu w zakresie nieświadomych preferencji użytkowników dotyczących opcji ładowania.

Cel

INCIT-EV aims to demonstrate an innovative set of charging infrastructures, technologies and its associated business models, ready to improve the EV users experience beyond early adopters, thus, fostering the EV market share in the EU. The project will seek the emergence of EV users’ unconscious preferences relying on latest neuroscience techniques to adapt the technological developments to the users’ subjective expectations. 5 demo environments at urban, peri-urban and extra-urban conditions will be ready for the deployment of 7 use cases, addressing:
Smart and bi-directional charging optimized at different aggregation levels
Dynamic wireless charging lane in an urban area
Dynamic wireless charging for long distance (e-road prototype for TEN-T corridors)
Charging Hub in a park&ride facility
Superfast charging systems for EU corridors
Low power DC bidirectional charging infrastructure for EVs, including two-wheelers
Opportunity wireless charging for taxi queue lanes in airports & central stations
These use cases pursue innovations in the current charging solutions as well as their seamless integration into the existing transport, grid, ICT and civil infrastructures. For this purpose, the INCIT-EV Platform will be developed comprising a DSS and a set of APPs addressing the users and e-mobility stakeholders’ needs.
As a result, INCIT-EV will engage 3,475 private EV drivers, as well as 10 local communities, 4 Taxis cooperatives, 4 car sharing and 4 LEVs sharing companies. In total, the project will mobilise directly an investment on the use cases of 8.872 M€.
INCIT-EV consortium counts with 33 partners, including 3 OEMs, 6 charging technology providers and 5 public authorities, 6 RTOs, 2 ICT companies, 2 road infrastructures companies, 4 DSOs, 1 TSO, 2 SMEs with expertise in user behavior and e-mobility exploitation, a car sharing services SME and a EV users association. Finally, ENTSO-e or the TInnGo project on gender issues support the project.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GV-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GV-2019

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS
Wkład UE netto
€ 1 958 365,77
Adres
PARQUE EMPRESARIAL DINAMIZA, AVDA. DE RANILLAS, 3D
50018 Zaragoza
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Aragón Zaragoza
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 978 174,46

Uczestnicy (47)