Skip to main content

Real-time renal diagnostic to prevent ICU-acquired Acute Kidney Injury (AKI).

Opis projektu

Novel renal diagnostic tool to prevent acute kidney injury

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2018-2020-1
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Koordynator

RENAL SENSE LTD
Adres
Hamarpe 3
91450 Jerusalem
Izrael
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Wkład UE
€ 50 000