European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Real-time renal diagnostic to prevent ICU-acquired Acute Kidney Injury (AKI).

Article Category

Article available in the following languages:

Przepływ danych: mobilny system monitorowania moczu dla wczesnego wykrywania urazów nerek

Błyskawiczna interwencja jest kluczem do ograniczenia liczby zgonów z powodu ostrej niewydolności nerek, dotykającej milionów osób rocznie. Niewielki czujnik umieszczony w cewnikach może w tym pomóc.

Zdrowie icon Zdrowie

Każdego roku 1,7 miliona pacjentów na całym świecie umiera z powodu szybko postępującego zaburzenia funkcjonowania nerek zwanego ostrą niewydolnością nerek. Choroba ta jest ściśle powiązana z wydłużonymi pobytami w szpitalu – cierpi na nią ponad połowa pacjentów na oddziałach intensywnej terapii, gdzie pięciokrotnie zwiększa ona śmiertelność. Wczesne wykrycie ostrej niewydolności nerek i błyskawiczna interwencja mogą ocalić ludzkie życie i ograniczyć długość pobytów w szpitalu. Celem finansowanego ze środków UE projektu Clarity jest uzyskanie tego efektu poprzez opracowanie innowacyjnego czujnika przymocowanego do cewnika Foleya, który stale i automatycznie monitoruje przepływ moczu i powiadamia personel medyczny o pojawieniu się problemów.

Dynamika płynów

„Wiele firm próbowało to osiągnąć i nie zdołało, ponieważ niełatwo jest dokonywać pomiarów moczu”, stwierdza Jean-Paul Benhamou, koordynator projektu Clarity. „Przepływ może być bardzo różny, od prawie zerowego do 300 ml na godzinę, zaś lepkość zmienia się zależnie od tego, co się je i jaki ma się plan leczenia”. Zazwyczaj dane dotyczące moczu są gromadzone ręcznie przez personel obserwujący woreczek do gromadzenia moczu i rejestrujący pomiary co kilka godzin. Metoda ta jest nie tylko pracochłonna, ale też nie dość spójna i niezawodna. Jak dodaje Benhamou: „Co więcej, »bezkontaktowe« przesyłanie danych przez system elektroniczny może ograniczyć ryzyko skażenia”.

Dane bezprzewodowe

Czujnik Clarity RMS, opracowany przez izraelską firmę RenalSense z sektora technologii medycznych, jest przeznaczony głównie dla oddziałów intensywnej terapii. Urządzenie to stale monitoruje przepływ moczu, wykorzystując wymianę temperatur. Zapewnia on personelowi medycznemu dane na temat pacjenta w czasie rzeczywistym oraz powiadamia o zmianach poprzez konsolę umieszczoną przy łóżku pacjenta i szpitalny system elektronicznej dokumentacji medycznej. „Dzięki bezprzewodowej transmisji danych systemu Clarity Stream wysyłanych z cewnika Foleya personel medyczny będzie w stanie monitorować pacjentów z dowolnego miejsca w budynku. Co więcej, możliwe też będzie monitorowanie pacjentów w domach przy użyciu aplikacji mobilnej”, wyjaśnia Benhamou, wiceprezes RenalSense ds. globalnej sprzedaży i marketingu. „Celem ostatecznym jest medycyna precyzyjna”. Oprócz zapobiegania ostrej niewydolności nerek urządzenie to, według Benhamou, może okazać się nieocenione, jeśli chodzi o monitorowanie równowagi płynów, zarówno w szpitalach, jak i w sytuacjach, w których trzeba opisywać pracę nerek, na przykład w domach opieki. Po pomyślnym badaniu w Szpitalu im. Herzoga w Jerozolimie RenalSense organizuje kolejne badanie we francuskim szpitalu jeszcze w tym samym roku.

Miniaturyzacja dla lepszego dopasowania

Aby osiągnąć swój pełny potencjał, podaje Benhamou, urządzenie musi zostać jeszcze bardziej zminiaturyzowane, tak by w całości mieściło się w cewniku Foleya. „Czujnik w naszym obecnym produkcie, mający wielkość kilku centymetrów, zostanie zminiaturyzowany do wielkości kilku milimetrów”. Dzięki wsparciu z UE twórcy projektu RenalSense byli w stanie przeprowadzić ocenę wykonalności urządzenia Clarity Stream, dopracować swoją strategię marketingową i zaplanować przyszłe ulepszenia technologiczne. „Było to potwierdzenie słuszności naszych założeń w zakresie nowej linii produktów”, dodaje Benhamou. „Po sukcesie, jakim okazała się pierwsza generacja urządzeń Clarity, możemy bez wahania ruszyć naprzód z drugą generacją. Mamy już dokumentację projektową, szukamy teraz dodatkowego kapitału, aby ją wdrożyć”.

Słowa kluczowe

Clarity, RenalSense, nerka, uraz, mocz, przepływ, opieka, intensywny, monitorowanie, bezprzewodowy, Foley, cewnik

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania