Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Smart integrated extreme environment health monitor with sensory feedback for enhanced situation awareness

Opis projektu

Innowacyjne rozwiązanie dla większego bezpieczeństwa ratowników

Klęski żywiołowe coraz częściej dotykają trudno dostępne obszary wiejskie. Oznacza to dużo więcej pracy dla służb ratowniczych, co z kolei zwiększa zagrożenie dla ich zdrowia i dobrego samopoczucia w związku z prowadzonymi interwencjami, np. gaszeniem pożarów czy misjami ratunkowymi. Pomocnym narządzeniem mógłby być kompaktowy system monitorujący ich działania i dostarczający aktualnych informacji na temat ich sytuacji w czasie rzeczywistym. Jego opracowaniem zajmuje się zespół finansowanego przez UE projektu SIXTHSENSE, którego celem jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa interwencji służb ratowniczych prowadzonych w trudnych warunkach, co uda się osiągnąć poprzez usprawnienie koordynacji zespołów działających na miejscu katastrofy oraz optymalizację planowania misji. W ramach projektu powstanie innowacyjny ubieralny system monitorowania zdrowia wykorzystujący dane z multimodalnych bioczujników – dzięki niemu ratownicy będą mogli szybko wykrywać czynniki ryzyka, a koordynatorzy monitorować stan zdrowia całego zespołu.

Cel

SIXTHSENSE is a multidisciplinary innovation and research action with the overall aim to significantly improve efficacy and safety of first responders’ deployment in hazardous environments by optimising on-site team coordination and mission execution.
Between the booming EU economy and the climate change, the number and consequences of disasters occurring in inaccessible rural areas is on a constant rise. First responder deployments in extreme conditions such as fighting wildfires or alpine search and rescue missions have gone from exceptional to regular events in only a couple of decades. As this trend is likely to continue, the risks for wellbeing of the engaged first responders continue to grow. To avoid the loss of life or lasting consequences on the first responders’ health, it is important that the key physiological parameters of deployed operatives are monitored in a way that provides timely and actionable information, without hindering their operational capacity.
The SIXTHSENSE is a wearable health monitoring system with closed loop tactile biofeedback, that allows first responders in hazardous situations to sense their current health status. It allows early detection of risk factors that could lead to rapid deterioration of health or operation capabilities of first responders, by leveraging predictive models based on multimodal biosensor data. As a team management tool it enables real-time monitoring of all deployed operatives, helping increase team effectiveness and operational safety.
To help accelerate the pace of technological advancements aimed at first responders, beyond the scope of the project, SIXTHSENSE will establish a novel research methodology for sustainable inclusion of first responders in a co-development process. A comprehensive framework will allow practitioners to significantly contribute in all stages of the development process, without excessively burdening the first responders with activities outside the domain of their expertise.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-SEC-2019

Koordynator

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Wkład UE netto
€ 778 875,00
Adres
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE GIPUZKOA, PASEO MIKELETEGI 2
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste País Vasco Gipuzkoa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 778 875,00

Uczestnicy (22)