Skip to main content
European Commission logo print header

inVestigation of distributEd propulsion Noise and its mitigation through wind tUnnel experiments and numerical Simulations

Opis projektu

Nowe testy statków powietrznych z rozproszonym napędem elektrycznym

Statki powietrzne wyposażone w rozproszony napęd elektryczny (ang. distributed electric propulsion, DEP) mogą w znacznym stopniu ograniczyć zużycie paliwa i szkodliwe emisje węgla. Zespół finansowanego ze środków UE projektu VENUS dostarczy ważnej wiedzy na temat wydajności aerodynamicznej i aeroakustycznej szeregu różnych konfiguracji DEP, wykorzystując w tym celu symulacje numeryczne i testy w tunelach aerodynamicznych. Ustalenia naukowców poprawią przyszłe projekty tego typu nowych samolotów komunikacji regionalnej. Wszystkie dane, dokumenty i opracowane modele zostaną bezpłatnie udostępnione instytucjom badawczym. Więcej aerodynamicznych samolotów o obniżonym poziomie hałasu oznacza mniej spalanego paliwa, co przekłada się nie tylko na ograniczone koszty i zwiększoną konkurencyjność, ale także na mniejszy wpływ na środowisko.

Cel

Distributed Electric Propulsion (DEP), is one of the propulsion configurations that, taking advantage from the Distributed Propulsion concept, is believed to exploit the benefits of electrical engines to drastically reduce fuel consumption and emissions. In the framework of the topic JTI-CS2-2018-CFP10-THT-08, the proposal VENUS will have the objective to understand the physics behind the aeroacoustics of DEP through a deep theoretical, experimental and numerical study. Appropriate numerical procedures for DEP noise assessment will be set-up and experimental data-set obtained in dedicated wind tunnel tests, will be used both as experimental DEP noise validation reference and for providing support to the identification of the main parameters affecting DEP noise. Technologies for DEP noise reduction will be studied as well and tested experimentally. From the technical standpoint, the VENUS consortium will support the model design, manufacturing and integration by realizing a representative test article for WT parametric aeroacoustic tests, able to allow for configuration changes, in terms of engine-wing and engine-engine installation configurations, and to test the selected noise mitigation technologies. The consortium will develop methods and tools enabling a concurrent aerodynamic and aeroacoustic design of DEP configuration aircraft. The final step will consist in the experimental-numerical assessment of the numerical models. As a practical achievement, the study will support the design of a new regional aircraft configuration, in terms of wing and engines’ installation, to target a DEP which is optimized in terms of aerodynamic and aeroacoustic performance. It is pointed out that all the produced models, data and documents will be open access for other institutions, with the objective to establish an “open test-case” for the whole European scientific community, unique in the aircraft design landscape.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE
Wkład UE netto
€ 750 500,00
Adres
Via ostiense 133
00154 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (4)